Löytönen ny kommendör

_58A3163
Vasa kustjägarbataljon har fått en ny kommendör. Atte Löytönen tillträdde som kommendör 1.10 2022. Löytönen tjänstgör nu för första gången vid Nylands brigad. Innan han tillträdde som bataljonskommendör vid brigaden, tjänstgjorde Löytönen vid Huvudstaben.

Vasa kustjägarbataljon har fått en ny kommendör. Atte Löytönen tillträdde som kommendör 1.10 2022. Löytönen tjänstgör nu för första gången vid Nylands brigad. Innan han tillträdde som bataljonskommendör vid brigaden, tjänstgjorde Löytönen vid Huvudstaben.Den tidigare kommendören för Vasa kustjägarbataljon, Olli Rusanen, tjänstgör nu vid Försvarsministeriet.