Kustjägarexamen – nya krav för den gröna baretten 2022

_58A0914
Kustjägarbaretterna delas ut vid ankomst till målet. Fotograf: Simone Åbacka

Vasa kustjägarbataljon har under 2021 systematiskt testat och utvecklat ett nytt koncept som kommer att ersätta barettmarschen och kraven för att få bära kustjägarbaretten från och med 1.1.2022.

Det nya konceptet bär namnet kustjägarexamen. Kustjägarexamen kommer att innefatta förhandskrav, skjutskicklighetstest och två olika nivåprov som mäter en kustjägares grundkunskaper.

Förhandskraven för att kunna bli beviljad rätten att bära kustjägarbaretten innefattar bland annat att soldaten har avklarat sitt eget vapenslags utbildningsgrensskede, har utfört skjut-skicklighetstestet med gott resultat och har utfört det nordiska simkunnighetstestet med godkänt resultat.

Nivåprov 1 (nivåprov i vattendragsutbildning) 

Innefattar en serie med enkla vattendrags-tester. Alla testerna utförs i övervakade simhallsförhållanden. Soldaten har möjlighet att öva på testen före utförandet, och antalet försök att utföra nivåprovet med godkänt resultat är inte begränsat.

I överskridning av mera krävande vattendrag har soldaten tid att förbereda sig och möjlighet att använda sig av tillfälliga hjälpmedel.
Vattendragsutbildningen innehåller moment där soldaten inte hinner förbereda sig för överskridning av vattendrag.

Meningen med vattendragsnivåprovet är att säkerställa att en kustjägare kan fungera säkert och hålla sig lugn i vattendrag i olika situationer.

Nivåprov 2 (nivåprov i marsch- och stridsutbildning) 

Mäter en kustjägarsoldats grund-kunskaper i fältförhållanden. Nivåprovet innefattar bland annat förflyttning till fots och med fordon, upprepade överskridningar av vattendrag samt moment som mäter orienterings-kunskaperna, kunskaperna inom första hjälpen i strid och enkla överlevnadskunskaper.

Kustjägarexamens nivåprov 2 innehåller övningsmoment som mäter grundläggande kunskaper i överlevnad.
Nivåprov 2 i kustjägarexamen innehåller fysiskt krävande gruppuppgifter.
Nivåprov 2 i kustjägarexamen innehåller tillämpade övningar, t.ex. eftersökning av nedskjuten pilot.

Med det nya konceptet vill Vasa kustjägarbataljon utveckla ett system som bättre mäter en kustjägarsoldats grundkunskaper samt ge vattendrags- och överlevnadsutbildningen en mera central roll i kustjägarutbildningen i allmänhet. 

Kustjägarexamens nivåprov 2 är, till skillnad från barettmarschen, uppbyggd som en stridsövning, och omfattar konstant fiendehot och taktiska uppgifter som deltagarna måste lösa.

Kustjägarbaretterna delas ut vid ankomst till målet. Fotograf: Simone Åbacka