Kontingent 1/20 rusade ut

Hemförlovning
Kontingent 1/20 255 dygn hemförlovades.

Den sextonde september blev de beväringar från kontingent 1/20 med tjänstgöringstiden 255 dygn hemförlovade. Bland dem fanns militärpoliser, medicinal manskap, båtmanskap samt beväringar med diverse specialuppgifter.

Dessa unga män och kvinnor marscherade till reserven med många värdefulla erfarenheter från sin beväringstid, vilka de säkerligen kommer att ha nytta av även i det civila.