Jaktkurs lockade beväringar

Jakt kurs-1
Västra Nylands Jaktvårdsförening ledde kursen. Foto: Jägare Fredrik Nordström

Under våren ordnades en jaktkurs för alla intresserade beväringar i Ekenäs kustbataljon.

Kursen ordnades på brigaden och leddes av utbildare från Västra Nylands Jaktvårdsförening. Kursen bestod av två dagars teoretisk utbildning, som följdes av ett prov. De deltagarna som klarade provet med godkänt resultat erhöll jaktkort.

Provtillfället hölls i april och 38 beväringar deltog i kursen. För de beväringar som inte deltog i kursen ordnade Beväringskommittén annat program. Beväringarna fick bland annat spela frisbeegolf och orientera på brigadområdet. I mitten av juni ordnas en ny jaktkurs för Vasa kustbataljon.