Introkurs som utvecklats vid brigaden gav Nikita Spånbo en bra början på karriären

Avtalssoldat 1.24 fanb
Sergeant Nikita Spånbo håller utbildning för beväringar. Foto: Christian Ström.

För många är beväringstjänsten ett relativt kort besök till den militära världen, men för vissa är det början på en livslång karriär. Varje år väljer flera att börja arbeta inom Försvarsmakten och från och med i år ordnar Nylands brigad en introduktionskurs för nya avtalssoldater.

Sergeant Nikita Spånbo är avtalssoldat och inledde sitt arbete den 2 januari 2024 vid Första kustjägarkompaniet. Han är 20 år gammal, kommer från Åland och ryckte in i kontingent 1/23 i Nylands brigad. Han ryckte in på grund av en stark försvarsvilja som han utvecklade som tonåring.

Jag kom till militären för att kunna försvara landet och dem som inte kan försvara sig själva. Om det skulle uppstå någon sorts kris så vill jag kunna försvara min familj och mina vänner, säger Spånbo.

Som beväring tjänstgjorde han i både Första och Andra kustjägarkompaniet. Han var rekryt i Första kustjägarkompaniet, gick sedan kustjägarlinjen i Andra kustjägarkompaniet och var slutligen undersergeant och gruppchef i VYKS ATU, som utbildar trupper för krävande militära krishanteringsuppgifter i kust- och skärgårdsförhållanden. Att bli avtalssoldat efter hemförlovningen var en självklarhet för Spånbo.

–Jag gillade tjänstgöringen och att börja jobba som avtalssoldat kändes som en naturlig övergång. Målet har alltid varit att delta i krishantering, men det är bäst att arbeta på brigaden ett tag innan man börjar med det. Det är bra att ha mera erfarenhet och tid att förbereda sig.

Sergeant Nikita Spånbo håller utbildning för beväringar. Foto: Christian Ström.

Introduktionskursen gav anställningen en bra början

Spånbo var en av 18 nya avtalssoldater som deltog i en två veckor lång introduktionskurs som nu ordnades för första gången i Nylands brigad. Nylands brigad är det enda truppförbandet som ordnar en dylik kurs i syfte att förbereda nya anställda för jobbet. 

–Kursen var en bra uppbyggd helhet som gick igenom allt det som vi behövde kunna före vi började jobba. Vi hade lektioner, skjutbanedag, körtillståndskurs med mera. Kursen var lite mera krävande än den utbildning som man fick som beväring, eftersom vi ska börja jobba här och verkligen måste veta de här sakerna. Den gav en bra start på anställningen och man fick lite tid att bekanta sig med arbetsplatsen och ens nya kollegor. Det mest intressanta var att avtalssoldater från varje kompani deltog i samma kurs, så man fick bekanta sig med dem som arbetar vid andra delar av brigaden.

Efter kursen ska Spånbo börja med sina arbetsuppgifter. Han kommer först att fungera som plutonutbildare för en pluton rekryter och sedan utbilda en pansarvärnsrobotpluton. Han ser fram emot arbetet.

–För att vara avtalssoldat bör man ha bra självdisciplin och kunna hålla många bollar i luften. Man får inte vara rädd för att använda sin röst och man måste kunna leda folk. Det är ändå viktigt att ha ett bra spelsinne eftersom alla beväringar är olika.