Historiskt besök från Sverige i Hangö

Besök från Sverige
Foto: Simone Åbacka

”Det ryker och viner kring våra gasturbiner, med 15 000 hästar i galopp, fallera” ljuder sången ibland i gunrummet på R-142 Ystad. Och visst är den utrangerade robotbåten fortfarande imponerande, trots att hon togs ur tjänst år 2005 och vapnen är deaktiverade.

En regntung dag i augusti lade Ystad till i Trålarhamnen i Hangö för ett fyradagarsbesök. Värd för besöket var Hangö stad med stöd av Hangö Frontmuseum. Marinreserven deltog i planeringen och genomförandet av besöket genom två förbindelseofficerare.

Norrköpingklassens torpedbåtar byggdes 1973-76. Ystad var den sista och levererades i december 1976. Man visste redan då att sjömålsrobotar skulle finnas tillgängliga inom kort, och 1981 modifierades och robotbestyckades båtarna. R-142 Ystad utrangerades som den sista av sin klass är 2005. Fartyget är en produkt av kalla krigets hotbild. Det är ett ytstridsfartyg, ägnat för attack, rekognoscering, minutläggning och eskort. Beväpningen omfattade åtta Saab sjömålsrobotar, sex torpedrör och en Bofors 57 mm kanon. Vidare fanns skenor för minor, två maskingevär och sjunkbomber mm. Gasturbinerna får upp det 45 meter långa och 7,5 meter breda fartyget i en maxfart över 40 knop. 

Fartyget övertogs 2006 av Föreningen Svenska Robotbåtar med avsikt att hålla det i skick och sprida information om fartygsklassen och dess uppgifter. Ystad är en av hela 12 fartyg, redan det en indikation om vilken stark sjömakt Sverige var för inte så länge sedan. Nu är fartyget registrerat som ett civilt passagerarfartyg. Underhållet och driften sköts på helt frivillig bas, verksamheten finansieras med olika slags turer och körningar. Med jämna mellanrum erbjuds föreningens eldsjälar längre färder som tack och i motivationssyfte. Man har besökt svenska hamnar, men även t.ex. Kiel, och 2012 besökte man Åbo tillsammans med museifartygen M-20, en minsvepare, och motortorpedbåten T-56. Sverige har ett imponerande antal avlagda örlogsfartyg som är i körskick och som upprätthålls av föreningar!

Besättningen, ca 30 personer, fick ett varmt välkomnande i Hangö. Staden ställde upp med middag på Fyra Vindarnas Hus med stadsdirektören Denis Strandell som värd. Han berättade om Hangö och om general Mannerheims tid som kaféägare där. Den fina dokumentären Harparskoglinjen – Västfronten mot Sovjet visades på Kino Olympia, och besättningen fick också besöka Frontmuseet och bunkern Irma, guidade av museichefen, kommendören i.a. Jörgen Engroos. Förbindelseofficerarna såg till att fartyget bunkrades med mat och brännolja, och svarade för lokaltransporter och den myriad av uppdrag som ett örlogsbesök alltid medför. Ca 150 gäster besökte R-142 då hon höll ”open ship”. Ystads resa fortsatte mot Tallinn.