Hektiskt arbete inom näringsunderhållet

_MG_0153
När brigaden drar till övning blir det tyst i garnisonsrestaurangens matsal. Kokskjulet däremot är fullt av liv då ett tiotal beväringar lagar mat för hela truppförbandet.

Coronaläget har påverkat livet på brigaden i stor utsträckning och garnisonsrestaurangen Creutz är inget undantag. Vare sig det handlar om att packa terrängmat åt beväringar i karantän eller förbereda matsalen för endast en enhet åt gången, kommer maten alltid att serveras, säger kökschef Nina Johansson.

Personalen på garnisonsrestaurangen arbetar långa dagar för att säkerställa att alla beväringar får näring. De första på plats anländer redan klockan fem på morgonen för att börja förbereda morgongröten samt matsalen för de tre måltiderna som för tillfället serveras i garnisonsrestaurangen. Redan en timme senare har de fått sällskap av fler kollegor och förberedelserna för lunchen är i full gång.

Under dagen arbetar en del av personalen i köket, där de förbereder dagens restaurangsmat samt terrängmaten. Båda tillreds i samma kök, men restaurangsmaten serveras i garnisonsrestaurangen medan terrängmaten packas av personalen för att sedan distribueras av beväringar till enheterna. Resten av personalen arbetar vid disken eller i restaurangssalen under dagen. De som arbetar kvällsskift lämnar restaurangen klockan nio på kvällen.

-Ganska fartfyllt är det under dagen! skrattar Nina Johansson och medger att dagarna kan bli långa.

Beväringarna äter mat från alternerande listor som planeras centralt av Leijona Catering, företaget som driver alla Finlands garnisonsrestauranger.

-Alla garnisonsrestauranger äter samma mat. Näringsinnehållet i maten är strikt planerat enligt näringsrekommendationerna, och detta framgår av listorna som man följer i köket. En normal dagsportion på garnisonsrestaurangen innehåller 3500 kilokalorier. I terrängen ökar antalet eftersom mängden motion och ansträngning ökar i samma grad, förklarar Johansson.

Förutom näringsinnehållet i maten är även beställningen av råvaror och livsmedel starkt bunden till de alternerande listorna. Varje garnisonsrestaurang får och bör dock självmant ansvara för att lagrena inte blir tomma eller alternativt för fulla. Leijona Catering har även under de senaste åren medvetet ökat på användningen av inhemska råvaror samt livsmedel i den mat som serveras. Vissa varor går dock inte alls att få som inhemska, poängterar Johansson. Till exempel aprikossylt eller mandariner och bananer är det klent av i hemlandet, så man använder utländskt producerade produkter.

Coronaläget har medfört snabba och oförutsägbara svängningar i garnisonsrestaurangens verksamhet, men personalen och verksamheten har lyckats bra med att anpassa sig till den nya vardagen med restriktioner och bestämmelser. Den synligaste förändringen är helt klart den tomhet som tidvis råder i själva matsalen, då hela enheter äter terrängmat. 

-Egentligen har verksamheten inte ändrats så mycket, endast den fysiska platsen där maten serveras har ändrats. Vår uppgift är att förse alla beväringar med mat, och det spelar inte så stor roll om maten serveras i matsalen eller som terrängmat på enheten. Om det under en dag uppkommer fem sjukdomsfall ändras bokstyrkan ändå inte. Vänta ett tag så packar vi maten åt er, ler Johansson. 

Det som Johansson själv saknat mest är att se beväringarna dagligen. Det mest givande med att leda verksamheten på en garnisonsrestaurang är den spontana feedbacken man får från sina kunder, alltså beväringarna, samt det glada sorlet av prat som man hör under måltiderna. Det har saknats under de exceptionella omständigheterna som orsakats av pandemin, men Johansson ser hoppfullt på framtiden.

-Hemförlovningsdagen är den bästa. Man ser alla så glada och leende, och då de militära kläderna byts till civilkläder tänker man att är det så här de här människorna ser ut på riktigt! 

Hektiska dagar i kokskjulet

Under övningar lagas terrängmaten av beväringar, i synnerhet av de underofficerare som gått underhållsunderofficerkursen i Parola nära Tavastehus. Matlagningen sker i kokskjulet i Syndalen, där ett tiotal beväringar arbetar med att förse hela brigaden med mat. Verksamheten i kokskjulet övervakas av en medlem av garnisonsrestaurangens personal, som likt beväringarna sover inom Syndalens lägerområde.

Bland de underofficerare som arbetar i kokskjulet under grundövningen är undersergeant Leonard Wiksten från Granatkastarkompaniet och undersergeant Leo Österås från 1. Kustjägarkompaniet. De har båda gått underhållsunderofficerutbildningen och berättar att den egentliga underhållsutbildningen började först i AUK2, efter en AUK1-period som fokuserade på färdigheter i både anfall och försvar.

-Parola var nog en bra upplevelse, det var roligt att se hur vardagen fungerade på en finsk brigad som är mycket större än Nylands brigad. Jag kan själv finska från förut, men det var ändå lärorikt att gå ledarutbildningen på finska och få ett annat perspektiv på militären, berättar Österås.

Verksamheten i kokskjulet är relativt fri. Beväringarna får sinsemellan bestämma om arbetsfördelningen och har enligt gemensam överenskommelse försökt cirkulera uppgifterna så att ingen sysslar med samma uppgift dagarna i ända. I själva matlagningen följer de recept som förberetts av Leijona Catering, men beväringarna har fria händer att smaksätta maten enligt eget tycke. Det som är viktigast är att maten smakar gott.

Under grundövningen är arbetsbördan stor för de som arbetar i kokskjulet, eftersom de ska förse hela brigaden med mat under övningen. Det medför att övningen för de som lagar terrängmat varar i nio dagar, till skillnad från de fem dagar andra enheter tillbringar i Syndalen.

-I den här uppgiften gäller det att känna till sitt ansvar. Allt som allt lagar vi ungefär tio tusen portioner mat under hela övningen, och under de mest hektiska dagarna lagar vi lite på 600 portioner enbart under lunchen, säger Wiksten.