Gillets vårmöte och en summering av år 2020

nylbr-logo

Vårmötet för Gillet ordnades virtuellt p.g.a. Coronarestriktionerna den 29 april 2021. I mötet deltog 16 medlemmar för att följa med när styrelsen presenterade årsberättelse och bokslut för år 2020.

Vårmötet för Gillet ordnades virtuellt p.g.a. Coronarestriktionerna den 29 april 2021. I mötet deltog 16 medlemmar för att följa med när styrelsen presenterade årsberättelse och bokslut för år 2020. 

Gillets delegation som på sitt möte 11 mars behandlade vårmöteshandlingarna förordnade godkännande av årsberättelse och bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet och så gjorde också vårmötet.

För att alla våra medlemmar ska få en bild av verksamheten från år 2020 lyfter vi upp här i Fanbäraren också vad som skett under 2020. Verksamheten under året 2020 var mycket annorlunda p.g.a. den pågående coronapandemin som härjade runt om hela världen och präglade all verksamhet. 

Gillet som traditionellt har byggt sin verksamhet på fysiska träffar, möten och utfärder samt att representera på olika tillställningar påverkades naturligtvis starkt. Under året blev många evenemang och tillställningar som Gillet skulle arrangera eller delta i tyvärr inhiberade.

Året gav dock möjlighet att fokusera på att förnya förvaltningen och administrationen inom Gillet, uppgifter som hade väntat en tid på att bli gjorda. Under året förnyades medlemsregistret och medlemsavgiftsfaktureringen så att Gillet har bättre möjlighet att kontakta medlemmarna och också administrera medlemmarna. 

Det nya medlemsregistret ger också bättre möjlighet att administrera evenemang och anmälningar men ger också medlemmarna möjlighet att logga in i registret och själv ändra sina kontaktuppgifter samt kolla sina fakturor och annat. Samtidigt fungerar medlemsregistret som inloggning till Fanbärarens digitala arkiv.

En annan administrativ uppgift styrelsen fick för året var att förnya kontostrukturen. Lokalavdelningarna som är oregistrerade föreningar under Nylands Brigads Gille r.f. har haft egna konton och reglerna i bankerna gällande detta har ändrats, och därmed fick också styrelsen och framför allt skattmästaren till uppgift att komma med förslag på hur problematiken kunde lösas. 

För att minska på administrationen och bankavgifterna löstes problematiken så att Gillet endast har ett bankkonto. På detta sätt så förenklas också bokföringen för lokalavdelningarna.

Det sista och viktigaste projektet under 2020 var förstås utvecklingen av Fanbäraren, där Fanbärarens hemsida öppnades och på vilken det nu publiceras digitalt material. I samband med detta förnyades också Gillets hemsida.

Gillets ordförande Christoffer Hällfors.

Tack till alla som deltog i verksamheten i det annorlunda verksamhetsåret 2020!