Gillets eldsjäl Gretel Ramsay har gått bort

Gillet

För Gretel Ramsay var Nylands brigad och Nylands Brigads Gille en hjärtesak under flera decennier. Hon var medlem i Gillets delegation i två repriser och ordförande för Gillets avdelning Västnyland ända fram till sin bortgång. Vi minns en av Gillets största eldsjälar.

Gretel Ramsay ärvde sitt intresse för Gillet och Nylands brigad. Hennes pappa Pehr Sommar var mycket aktiv i Gillet och engagemanget smittade av sig redan i unga år på Gretel. I en intervju för Fanbärare i fjol berättar hon att hennes första minne från Nylands brigad var när hon som 16-åring fick följa med sina föräldrar på bal.

–Mitt första minne från Nylands brigad är ett vackert parkettgolv, dans och musikstycket An der schönen blauen Donau, berättade Ramsay.

Gretel Ramsay föddes i Helsingfors 14.3 1955, men hennes band till Ekenäs knöts tidigt i livet. Pappan Pehr var en av de grundande medlemmarna av företaget Tammet Oy i Ekenäs år 1946. Ramsay fick från barnsben uppleva hur starka banden mellan Nylands brigad och Ekenäs var.

För Gretel Ramsay blev det totalt 16 år som medlem i Gillets delegation och sex år som ordförande för Gillets avdelning i Västnyland.

Kvinnor vid Nylands brigad var speciellt viktiga

I sitt engagemang för Nylands Brigads Gille trivdes Gretel Ramsay allra bäst i den direkta kontakten med beväringarna och deras anhöriga. Hon fanns ofta på plats för att informera om Gillet när Nylands brigad ordnade edgång och de öppna portarnas dag. I intervjun med Fanbäraren i fjol berättade hon om de bästa ögonblicken som aktiv i Gillet.

–Det är givande att få träffa beväringarna och se dem i ögonen. Till exempel när vi delar ut stipendier i samband med “hemförlovningskaffet” blir det en stark interaktion. De ser att vi är där och att vi uppskattar det de gör – och de verkar i sin tur att uppskatta att vi är där och det vi gör, sa Ramsay i Fanbäraren 1/2021.

För Ramsay var det också en hjärtesak att få med fler kvinnor i Gillets verksamhet. Hon brann för att diskutera med både kvinnliga beväringar och med kvinnliga stamanställda. Hon såg det som avgörande för både Gillet och brigaden att det finns kvinnor på synliga positioner.

Hon hoppades att hon som ordförande för en av Gillets lokalavdelningar kunde fungera som en förebild för andra kvinnor som funderade på att aktivera sig i arbetet för beväringarnas bästa.

Ända till sin sista dag i liv, 18.3 2022, var Gretel Ramsay engagerad i Gillets verksamhet. Ett svar som väl beskriver Ramsays passion var hennes sista hälsning i Fanbäraren.

–Vår uppgift är att ge beväringarna det lilla extra så att de trivs på brigaden. Genom att komma med i Gillet bidrar du till att beväringarna blir extra motiverade. Och i slutändan är det här en gärning för hela landets försvar och för Finland.

Nylands brigad, Nylands Brigads Gille och Fanbäraren hedrar minnet av Gretel Ramsay.