Frivilligt försvar väcker intresse på Åland – reservistförening fick grönt ljus av försvarsministeriet

Image 0
Jonas Back anser att det är viktigt att ålänningarna förbereder sig på att agera i en eventuell konfliktsituation. Foto: Privat.

När Jonas Back ville grunda en frivillig reservistförening på det demilitariserade Åland blev svaret först nej. Två år senare har Ålands Reservister rf nu fått tillstånd att bedriva verksamhet för att utveckla den lokala försvarsutbildningen.

Det var i slutet av år 2020 som Jonas Back fick idén att grunda en reservistförening på Åland där han är bosatt. Back gjorde själv militärtjänst vid Nylands brigad år 2007 och gick underofficersutbildningen på Amfibieskolans kustrobotlinje. Efter beväringstiden jobbade han även ett år som avtalssoldat.

-Jag behövde bara nämna idén åt två bekanta, Jonas Lindén och Nick Granlund, så hade vi de tre personer som behövs för att grunda en förening, berättar Back.

Att få lov att grunda föreningen visade sig ändå vara besvärligt, eftersom Åland till följd av ett antal internationella avtal är en demilitariserad zon. Till en början fick Ålands Reservister rf ett nekande svar av Ålands Landskapsregering om bedrivandet av försvarsutbildning för reservister.

-Till en början såg det mörkt ut gällande huruvida Ålands demilitariserade ställning skulle tillåta bildandet av föreningen, säger Back.

Försvarsministeriet gav grönt ljus

Back och de övriga grundarna valde ändå att inte ge med sig. Back tog kontakt med Ålands landshövding Peter Lindbäck för att få mera information kring demilitariseringen och ifall det skulle vara möjligt att inom ramarna för de avtal som gäller grunda en reservistförening på Åland.

-Han förklarade vilka avtal som ligger till grund för demilitariseringen och att det sannolikt var utrikesministeriet som har tolkningsrätt till nämnda avtal, förklarar Back.

Efter att processen klarnat för grundarna lämnade de in en anhållan till Statens Ämbetsverk på Åland om att få lov att grunda föreningen. Myndigheterna begärde då utlåtanden från bland annat från utrikes- och försvarsministeriet. Bägge ministerier svarade snabbt på förfrågan och under sommaren 2022 fick Ålands Reservister rf äntligen grönt ljus. Försvarsministeriet motiverade sitt godkännande med att konventionerna för demilitariseringen endast gäller statliga aktörer och beväpnade styrkor. Privatpersoner och privata föreningar som inte har någon direkt koppling till försvarsförvaltningen påverkas alltså inte av avtalen kring demilitariseringen.

Även om föreningen fick myndigheternas välsignelse är något närmare samarbete med Försvarsmakten inte att vänta.

-Jag skulle givetvis tycka det var roligt att kunna ha något samarbete med Försvarsmakten, men det är tyvärr inte möjligt med anledning av Ålands demilitarisering. Utrikesministeriet understryker i sitt utlåtande att föreningen inte har någon koppling till Finlands försvarsministerium eller försvarsmakt, berättar Back.

Vill höja försvarsviljan

När Back först fick idén att grunda en reservistförening såg det säkerhetspolitiska läget i Europa väldigt annorlunda ut än det gör idag. Ursprungligen var planen enbart att ge reservister på Åland möjligheten att utföra tillämpade reservistskjutningar. Dessa så kallade SRA-skjutningar är en actionfylld sportskyttegren avsedd för reservister som är medlemmar i frivilliga organisationer.

Under den långa ansökningsprocessen förändrades situationen dock drastiskt till följd av Rysslands invasion i Ukraina. För Back blev det plötsligt aktuellt att fundera på vilka andra utbildningar inom försvar man skulle kunna erbjuda åt ålänningarna.

-Kriget i Ukraina fick folk i allmänhet att vakna upp och inse att det kanske skulle vara en bra idé att förbereda sig själv för en eventuell konfliktsituation. Det var i det skedet som vi fick idén att vi naturligtvis bör tillhandahålla alla eventuella utbildningar och kurser som på något vis kan höra ihop med en reservistförening, säger Back.

I föreningens stadgar skrevs det följaktligen in att föreningens uppgift är att höja och upprätthålla försvarsviljan samt att försöka åstadkomma en förbättring av de allmänna försvarsförutsättningarna på Åland, bland annat genom att upprätthålla och utveckla den lokala frivilliga försvarsutbildningen.

Positiva reaktioner

När Back får frågan om hur stort intresset för försvar är bland ålänningarna poängterar han att det inte talas särdeles mycket om försvar på Åland och att det således är svårt att säga hur stort intresset egentligen är. Ålänningarna är inte värnpliktiga eftersom kommandospråket inom den finska försvarsmakten är finska, men kan välja att göra frivillig militärtjänst om de så önskar. Back påpekar ändå att det stora antalet anmälda från Åland till den frivilliga kursen ”Soldatens grundkurs 1” i Säkylä visar att det verkligen finns ett intresse för att delta i det gemensamma försvaret av Finland i en krissituation. 

Back understryker att de allmänna reaktionerna på grundandet av föreningen varit positiva.

-På fastlandet har det endast varit positiva reaktioner. Min uppfattning är att det dessutom finns ett stort intresse för att projektet skall bli lyckat. Det var även roligt att läsa i försvarsministeriets utlåtande att de förhåller sig positivt till ökande intresse för frivilligt försvar i hela Finland, säger Back. 

Egen skjutbana på agendan

När det kommer till framtidsplaner berättar Back att föreningens högsta prioritet är att anlägga en egen skjutbana, vilket skulle möjliggöra såväl tillämpat reservistskytte som övriga skyttekurser. Back har också förhoppningar om att kunna arrangera en större SRA-tävling, där reservistföreningar från hela landet skulle delta. Även ett djupare samarbete med försvarsutbildningsföreningen MPK för att kunna erbjuda ett bredare utbud av kurser finns på önskelistan.

För Jonas Back är försvar någonting som ligger nära hjärtat. Under det kommande året hoppas han att Ålands Reservister rf ska få åtminstone tvåhundra nya medlemmar som tillsammans kan utveckla sin förmåga att delta i försvaret av Finlands självständighet ifall det någonsin skulle behövas.

-Att få växa upp och leva i ett fritt land är en oerhört fin sak. Finland ligger i världstoppen för pressfrihet, utbildning, generell livsglädje och mycket mer. Detta är något som ingen ska kunna ta ifrån oss. Allt detta ska försvaras, vid behov med vapen i hand, konstaterar Back.