Förarna fick en ny favorit

_58A9127

En av försvarets nyaste anskaffningar, Mercedes-Benz Zetros-lastbilen har använts vid Nylands brigad redan under en tid, och responsen från både personalen och beväringarna har varit positiv.

Försvarsmaktens fordonsanskaffningar görs enligt en lång procedur för att säkerställa att det man skaffar är det bästa man kan få. Hela proceduren börjar med att logistikverkets stab skickar offertförfrågan till leverantörer. Dessa inkluderar specifikationer, krav, användningsområde och underhållsaspekter som fordonstillverkarna måste möta för att anskaffningen ska göras. 

Efter att tillverkarna skickat sina förslag gör man testkörningar för att se hur fordonet fungerar och hur det passar för finska förhållanden. En av dem som var med i testkörningarna som gjordes på Zetros-lastbilarna var översergeant Roger Långstedt från Transportcentralen vid Nylands brigad.

-Den Zetros-modell som vi körde var treaxlad, till skillnad från de som man sedan skaffade. Man kom fram till att den treaxlade modellen var för stor jämfört med Sisus Rasi-lastbilar och inte lämpade sig för den terrängbana vi testkörde på, förklarar Långstedt.

Roger Långstedt var med i gruppen som testkörde Zetros lastbilar. Han jobbar på Transportcentralen vid Nylands brigad.

Ny teknik och ett välfungerande koncept

Zetrosens krigstida färdigheter är av toppklass. Motorn på lastbilen är en rak sexcylindrig dieselmotor på 12,8 liter. Motorn är uppbyggd så att varje cylindertopplock kan bytas separat, vilket i hög grad underlättar motorservicen på fordonet. Dessutom är fordonet Euro3-godkänt, det vill säga det är förmånligare att använda då det inte använder dieselpartikelfilter eller ADblue-rengöringssystem.

-Man har även velat satsa på att Zetrosen är bekväm att använda, vilket har lett till att fordonets krigstida färdigheter har ökat. Till exempel har man installerat belysning på flaket, vilket underlättar manskapets verksamhet under färden. Dessutom är fordonet designat på så sätt att hyttens position är bakom framaxeln, vilket möjliggör längre och bekvämare förflyttningar, berättar Långstedt.

Lastbilen rymmer tre moduler på sitt flak, vilket är byggt av det finländska företaget Piako Oy. Fordonet kan transportera både manskap och material på flaket, som har en mellanvägg som skiljer dessa två åt. Zetrosen är även ADR-besiktad, vilket möjliggör transport av farliga ämnen.

Bra respons från fältet

-Zetrosen är mycket omtyckt bland beväringar – alltid då det görs fordonsbeställningar vill militärförarna få köra med Zetrosen. Det som dock orsakar mest svårigheter i användandet av fordonet är dess växelspak: då man är van vid att köra med Rasi eller Masi, är man van vid att växelspaken kräver mer kraft och mindre precision. Med Zetrosen är det tvärtom, funderar Långstedt.

Zetros är även det enda fordonet vid Nylands brigad som har en längre nos. Det kräver speciell fokus av föraren att uppfatta var fordonets främre kofångare befinner sig då man inte är van vid att köra med en lastbil som har längre nos. För att göra det lättare att uppfatta fordonets konturer gav Transportcentralen vid Nylands brigad förslag om att man skulle installera stänger i framändan av fordonet för att signalera var framkofångaren är belägen, något som verkställdes av Piako Oy på alla Zetros-lastbilar. Modifieringen har varit omtyckt av förarna och underlättat körandet avsevärt.