Firandet av 60-åringen

20231104_204145 (1)
I festpanelen deltog de tidigare brigadkommendörerna (från vänster): Henrik Nystén, Anders Gardberg, Juha Vauhkonen och Kjell Törner. Panelen leddes av Jens Berg. Foto: Christoffer Hällfors.

Gillemedlemmar samlades vid Nylands brigad i Dragsvik i regnigt väder på Alla helgons dag 4.11 för att fira Gillet som fyllde 60 år. Jubileet ordnades lördagen närmast Gillets årsdag, som är svenska dagen. Vi var totalt 97 engagerade och intresserade medlemmar på plats för att fira Gillet. 

Programmet på lördagen började med föreningens höstmöte där verksamhetsplanen godkändes och det valdes styrelse och delegation. Styrelsemedlem Otto Schauman hade undanbett sig återval nästa år och Joakim Flinck valdes till styrelsen istället för Otto. Otto tackades för engagemanget de senaste åren, inte minst som vice ordförande i styrelsen och sponsorklubbsansvarig. I delegationen var det en del medlemmar som varit medlemmar den maximala tiden på 8 år, Stig Gustavson, Carl Haglund och Karl-Gustav Storgårds. Agneta Rehnberg hade dessutom undanbett sig återval. Till nya medlemmar i delegationen valdes Jan Eriksson från Pargas, Elli Flén från Nykarleby samt Malin Pettersson från Helsingfors. I synnerhet avtackades Stig Gustavson, som fungerat som delegationsordförande sedan 2018. Robin Elfving valdes till ny delegationsordförande år 2024.

Delegationens långvariga ordförande Stig Gustavson kallades till hedersmedlem i Nylands Brigads Gille. Foto: Christoffer Hällfors.

Efter höstmötet var det tid för en kort avstickare till soldathemmet för kaffe innan vi fick ta del av aktuellt från amerikanerna som vistas i och övar vid brigaden för tillfället. Kommendören för den amerikanska styrkan, Lieutenant Colonel Emmaline J. Hill presenterade tillsammans med Major Chelsea Scott deras uppgift samt deras styrka, och det ledde till många intressanta frågor från deltagarna. Efter det presenterade kommendörkapten Juha Laukka, kaptenlöjtnant Mikael Isberg samt båtsman Mats Lindholm brigadens moderna utbildningsredskap såsom stridssimulatorer, den digitala skjutbanan samt den digitala miljön som nuvarande beväringar övar inom.

Högtidlig festmiddag

När kvällen närmade sig flyttade sig jubileumsgästerna till officersmässen för att avnjuta en festmiddag. Under middagen premierades medlemmar som gjort mycket Gillet och brigaden till fromma. Brigaden tilldelade den långvariga ordföranden Stig Gustavson brigadens fana i miniatyr. Efter huvudrätten fick gästerna följa med en mycket intressant festpanel, ett koncept som hade ordnats istället för ett festtal, där de tidigare brigadkommendörerna Henrik Nystén, Anders Gardberg, Juha Vauhkonen och Kjell Törner mindes sin tid vid brigaden samt spånade om hur brigadens roll kom att bli den är idag. Panelen leddes av Fanbärarens chefredaktör Jens Berg. Efter panelen mottog Gillet ännu en del gratulationer och hälsningar av samarbetsorganisationer innan middagen avslutades med dans. För de högtidliga tonerna under middagen och efter den stod Dragsviks traditionsmusikkår under ledning av Helge Dahl.

Följande medlemmar premierades under jubileet:

Till hedersmedlemmar kallades Stig Gustavson och Bernt Ehrnrooth. Gillets förtjänstmedalj, som är Gillets högsta förtjänsttecken, tilldelades Henrik Lax (nr 39), Markus Liesalho (nr 41) och Agneta Rehnberg (nr 42). Gillets förtjänsttecken i guld tilldelades Carl-Johan Hindsberg (nr 50), Rabbe Kajander (nr 51), Hans-Erik Orrenius (nr 52) och Christer Sundman (nr 54). Förtjänsttecknet i silver tilldelades Philip Aminoff, Jens Berg, Sirkkaliisa Cavonius, Robin Elving, Frej Falck, Kerstin Frondén, Martin Grotenfelt, Eva-Lisa Heinrichs, Hans-Rune Holmberg och Mikael Westerback. Utöver detta premierades också en del andra medlemmar som tilldelas sitt förtjänsttecken vid ett senare tillfälle. Grattis till de premierade, och må denna premiering engagera er mer för Gillets och brigadens väl.

Tack till de som firade med oss, och tack till jubileumskommittén för arrangerandet. Jubileumskommittén bestod av Bernt Ehrnrooth, Martin Grotenfelt, Carl-Johan Hindsberg, Kaj-Erik Lindberg och Christoffer Hällfors. Tack också till brigaden och officersklubben som bistod med program och arrangemang.

Elfving tar över delegationen

Robin G. Elfving har utsetts till ny ordförande för Nylands Brigads Gilles delegation. Elfving efterträder Stig Gustavson på posten.

Elfving är också ordförande för Sjökrigsskolans understödsstiftelse och för Helsingfors minröjargille som är ett forum för veteranerna från minröjningen i Finska viken 1944-46. Elfving har tidigare även varit ordförande för Marinreserven och styrelsemedlem i MPK. 

Elfving har varit medlem i Nylands Brigads Gilles delegation sedan 2018.

–Delegationen är å ena sidan en länk mellan Nylands brigad och Gillet och å andra sidan en länk till det omgivande samhället. Brigadens verksamhet berör hela Svenskfinland och delegationen representerar Svenskfinland. Sedan ser jag en större roll i framtiden för delegationen i att trygga Gillets ekonomi och därmed möjligheter att kunna stödja Nylands brigad, säger Elfving.