“Finländarna kan sova lugnt på natten – vi är redo!”    

_MG_3769

I månadsskiftet mellan maj och juni höll Marinen sin viktigaste stridsövning för våren, Viola 22. Vi frågade Marinens nyutnämnda operationschef, kommodor Juhapekka Rautava, om vad övningen gick ut på samt hur Marinens beredskap ser ut för tillfället.

Juhapekka Rautava, vad går er roll som Marinens operationschef ut på?

I övningen Viola 22 fungerade jag som övningsledare. Till mina arbetsuppgifter hör att leda verksamheten inom övningslednings- och koordinationsstaben (EXCON). Med hjälp av EXCON ledde jag genomförandet av övningen tillsammans med de deltagande trupperna.

Hur har Marinens beredskap ändrats till följd av förändringarna i det säkerhetspolitiska läget?

Marinens beredskap är hög. Vi övervakar ständigt förändringarna i vår verksamhetsmiljö och anpassar vår beredskap därefter. Detaljerad information om Marinens eller enheternas allmänna beredskap är operativ information som vi inte avslöjar för allmänheten.

Hur väl förberedd på att agera anser ni att Marinen är utifall att Finland skulle anfallas av ett annat land?

Den finska marinen har tillräcklig kapacitet för att verka i sin operativa miljö. Finländarna kan sova lugnt på natten. Vi är redo!

Kan ni kort berätta om övningen Viola 22? Vad gick övningen ut på och vad var dess syfte?

Sjöstridsövningen Viola 22 hölls från 27 maj till 3 juni 2022. Viola 22 är vårens viktigaste krigsövning för Marinen. Övningen bedömde färdigheterna hos de värnpliktiga från kontingenterna 2/21 och 1/22.

Övningen innehöll en gemensam övningsoperation, där de marina förbanden övade sina operativa funktioner, såsom användning av taktiska sjömålsrobotar, sjöminering, minröjning och skyddande av sjötrafiken. Kustförbanden övade strid, inkluderande spaning, att bekämpa landstigningar och att inta områden i kustnära förhållanden. Utbildningsverksamheten fokuserade på kustområdena och skärgården i västra Nyland för kustförbandens del och på Skärgårdshavet för flottans del.

Flera fartygsförband (strids- och stödfartyg, inkl. ledningsbåtar) från Marinen och Gränsbevakningsväsendet deltog i övningen. Dessutom var helikopterförband från Uttis jägarregemente involverade, och Flygvapnet bedrev flygningar i södra Finland och på Skärgårdshavet. Den totala styrkan för de deltagande värnpliktiga, reservisterna och stampersonalen var över 2 000.

Hur övade Marinen sin beredskap vid Viola 22? Såg övningen annorlunda ut än vanligt till följd av att beredskapen höjts?

Planeringen av så här stora övningar påbörjas redan ett år i förväg. Målet är naturligtvis att träna så aktuellt som möjligt, men det är inte möjligt att dra direkta paralleller mellan den nuvarande säkerhetssituationen och utvecklingen av Viola 22-övningen. I praktiken handlade det till stor del om utbildning av grundläggande färdigheter. När du sköter dina arbetsuppgifter väl, oavsett om du är anställd eller värnpliktig, blir övningen lyckad.