Fanbäraren söker ny chefredaktör

cropped-Fanbararen-stor.png

Den nuvarande chefredaktörens avtal löper ut vid årsskiftet. Därför söker Nylands Brigads Gille r.f., tillsammans med den ansvariga utgivaren, en ny chefredaktör för Fanbäraren. Vi söker en person som kan jobba självständigt, är systematiskt och samarbetsvillig samt har ett gott språk. Chefredaktören samarbetar med Nyland brigad, Gillet, annonsörer och beväringar.

Chefredaktörens huvudsakliga uppgifter:

 • planering av tidningen (skapar förslag på ämnen, artiklar, placering, tidtabeller och sidor)
 • är föredragande på redaktionsrådsmötet (hålls cirka två månader före utgivningen av ett nummer)
 • leder arbetet med produktionen av innehåll och utseende (leder speciellt beväringarnas jobb)
 • samlar in, slipar och strukturerar allt material (texter, bilder och annonser)
 • skriver och fotograferar själv (ledaren + så många artiklar som behövs)
 • jobbar tätt ihop och instruerar beväringsgrafikern, som sköter layouten
 • säljer annonser (kontaktar annonsörer, tar emot material och placerar – både i tidningen och på webbplatsen)
 • färdigställer tidningen tillsammans med grafikern och ser till att tidningen kommer till tryckeriet 
 • skapar e-tidningen (gör den i Issuu, distribuerar den till Gillet och lägger ut den på webbplatsen)
 • uppdaterar fanbararen.fi i WordPress (minst en ny artikel med foton varje vecka)
 • svarar på läsarrespons

Fanbäraren utkommer fyra gånger i året. Chefredaktören ansvarar, tillsammans med redaktionsrådet och styrelsen för Nylands Brigads Gille r.f., att tidningen utkommer enligt överenskommen tidtabell.

Om du är intresserad och vill veta mer om uppdraget svarar den nuvarande chefredaktören Jens Berg på praktiska frågor om jobbet och styrelseordförande Christoffer Hällfors svarar på frågor om rekryteringen.

Intresseanmälningar sänds till ordf@nylandsbrigadsgille.fi senast 30.9. Målet är att välja en ny chefredaktör under hösten så att den kommande chefredaktören har möjlighet att följa med planeringen av nummer 4/2023 tillsammans med nuvarande chefredaktör. Den nya chefredaktören förväntas börja senast från och med årsskiftet.

Jens Berg

jens@montem.fi

+358 40 5859 039

Christoffer Hällfors

ordf@nylandsbrigadsgille.fi

+3578 40 5610 970