“Ett sätt att försvara mina båda hemländer”

Undersergeant Jerker Dacke
Jerker Dacke, undersergeant på ATU. Foto: Jägare Axel Bondestam.

Undersergeant Jerker Dacke från ATU på 1. Kustjägarkompaniet vid Nylands brigad är en 22 år gammal man från Knivsta, Sverige. Dacke har dubbelt medborgarskap eftersom hans mamma föddes och växte upp i Finland. Efter att han fyllt 18 år fick han kallelse till den finska militären – ett alternativ han redan tidigare övervägt.

Hur kommer det sig att du valde att tjänstgöra vid Nylands brigad?

Före jag fick kallelsen till den finska militären hade jag redan planer på att utföra värnplikten antingen i Sverige eller Finland. Säkerhetspolitiskt anser jag att både Finland och Sverige vid en eventuell säkerhetspolitisk konflikt skulle ha samma fiende, med skillnaden att Finland troligtvis skulle bli involverat före Sverige. Att tjänstgöra i Finland skulle alltså ge mig ett sätt att försvara båda mina hemländer. Jag ser även värnplikten som en bra och lärorik erfarenhet som jag på många sätt kan dra nytta av i det civila. 

I april 2020 skickade jag ett mail till den finska försvarsmakten och frågade efter mera information om att tjänstgöra i Finland, och två veckor senare kom kallelsen om att påbörja värnplikten i Finland januari 2021. Jag hade alltså starkt övervägt att tjänstgöra här i Finland redan före kallelsen kom, så i grunden ser jag min värnplikt som frivillig. Att sedan tjänstgöra på svenska vid Nylands brigad var ett självklart val för mig eftersom jag aldrig fått någon modersmålsundervisning i finska i Sverige.

Hur har det varit att tjänstgöra i Finland? Berätta om ATU.

För det första tycker jag att det är en fin erfarenhet att bo i ett annat land och jag har träffat många nya människor här. Det har även varit ett bra sätt att få lära känna sitt andra hemland, vilket är något jag rekommenderar starkt till andra med dubbelt medborgarskap. 

Språket har inte ställt till med problem för mig eftersom all utbildning går på svenska. Själva tjänstgöringen är en stor erfarenhet man lägger i sitt bagage, och förmågan att arbeta under stress, lära sig att leva med alla sorters människor och chefsutbildningen är någonting jag kommer ha stor nytta av i arbetslivet.

ATU var mitt förstahandsönskemål, så när jag fick veta att jag godkändes till utbildningen blev jag väldigt glad. Jag gick chefsutbildningen på en enhet jag inte haft bland mina önskemål vilket i stunden var demotiverande för mig. I efterhand var det bara en ny erfarenhet och jag träffade nya vänner där.

ATU intresserade mig redan från början eftersom jag har ett stort intresse för krishantering. Jag upplever att båda mina hemländer är väldigt “lyckligt lottade” platser att födas på. Att få hjälpa befolkningen i ett land där barnen exempelvis aldrig kunnat gå i skola på grund av de oroliga omständigheterna skulle kännas bra, och vara utvecklande för mig som person. ATU är på många sätt en förberedande utbildning för krishantering vilket gjorde att utbildningen direkt var den som intresserade mig mest. 

Hur har det varit att tjänstgöra i Finland under den rådande pandemin?

Coronaläget gjorde att jag fick chansen att åka hem till Sverige första gången efter dryga 5 månader i tjänst. Under de tidigare permissionerna har jag bott hos mina släktingar här i Finland. Det var skönt att komma hem och Sverige är såklart någonting jag saknat ibland, men man får ta det som det kommer och göra det bästa av situationen. Överlag tycker jag att vi som tjänstgör under pandemin gör det i ett bekvämt läge eftersom vi inte missar så mycket i det civila.