En unik kontingent hemförlovades

Hemförlovning december 2020
Cirka 500 beväringar hemförlovades. Foto: Oscar Ström.

På torsdagen 17.12 hemförlovades de sista beväringarna från kontingent 1/20 och halvårs-manskapet från kontingent 2/20.

De här beväringarna har utfört största delen av sin militära tjänstgöring under undantagsförhållanden. Det här har medfört att deras tid vid Nylands brigad har varit unik.

Beväringarna har fått stå ut med restriktioner som inneburit färre permissioner, fler måltider i terrängförhållanden och begränsade möjligheter till fritidsaktiviteter. 

Restriktionerna har ändå inte påverkat beväringarnas utbildning. De har fått lära sig samma saker som tidigare kontingenter.