En bana åt brigaden

_58A0204
Under våren har Nylands brigad fått en övningsbana som kan användas av reservister och beväringar för att öva och upprätthålla kunskaperna inom strid i bebyggelse. Foto Daniel Johansson.

Dragsviks landskapstrupp har övat aktivt i Dragsvik sedan 2016. Under de många övningarnas gång var det en sak alla var överens om: Vi saknade en bana där vi kan öva strid i bebyggelse. Gamla sjukhuset var ännu i bruk, men byggnaden saknade de banor som krävdes för att öva strid i praktiken, och övningen blev en omöjlighet då byggnaden eventuellt skulle försättas i användningsförbud.

De första planerna drogs upp redan 2019, och 2021 bestämde sig Avdelning Ramsö Stöd Ry, en förening grundats för att stödja Dragsviks landskapstrupp, att söka stöd från Nylands Brigads Gille för att bygga en övningsbana som kan användas av reservister och beväringar för att öva och upprätthålla kunskaperna inom strid i bebyggelse. Betydelsen av en sådan bana ska inte underskattas – dagens stridsfält finns både i skogarna och i städerna, och en finsk soldat måste ha färdigheten och kunskapen att strida i både och. 

Att få öva strid i bebyggelse på hemmaplan ger både beväringar och reservister otroligt viktiga färdigheter med tanke på deras krigstida uppgifter. Byggnaden som valdes för projektet var det gamla förrådet i brigaden, perfekt både i storlek och layout för banan. 

Nylands Brigads Gille var mer än villiga att stödja Avdelning Ramsö i projektet, och efter aktiv planering drog det äntligen i gång på vintern 2021 i form av frivilligt talkoarbete, utfört av reservisterna i Avdelning Ramsö. Projektet slutfördes i två steg. 

Steg 1, november 2021

Första steget mot banan togs i november 2021. Vår frivilliga arbetskrafts huvudsakliga uppgift bestod av städning av det gamla utrymmet: Vi måste få det tomt innan vi började lägga upp diverse väggar och skapa fönstergluggar. I november hade vi kommit långt: utrymmet var städat, fönstergluggarna var på plats, och vi hade lagt upp våra första väggar. Banan var halvvägs klar!

Steg 2, april 2022

I april 2022 återvände talkoarbetskraften för att lägga upp fler väggar och skapa diverse rum i utrymmet, utrustade med både dörrar och fönster. Vi byggde även två inbrottsdörrar som ger möjlighet att öva sig i att bryta ner en låst dörr! Då väggarna, dörrarna, fönstren och rummen var klara, var det bara kvar för arbetskraften att städa efter sig och dra hem, med en klar TRA-bana efter sig. 

Banan är klar för användning, och vi ser fram emot att den ska stödja och tjäna soldaterna i Nylands brigad. Men det är inte över! Vi har stora planer på att utveckla banan vid behov! Elektricitet, rök och ett övervakningssystem är bara några av idéerna som vi har skjutklara. Vi tackar varmt Nylands Brigads Gille, personalen vid Nylands brigad och reservisterna i landskapstruppen som gjorde detta projekt möjligt! Vi hoppas att vi alla kommer få användning för banan.