Drakmo möjliggör fordonsverksamheten vid Nylands brigad

_58A7846

Längst bort på brigadområdet ligger en byggnad där det varje dag händer en hel del saker, nämligen Dragsvik verkstad. I verkstaden arbetar dagligen en mängd människor med det viktiga vapen- och fordonsunderhållet, men för största delen av beväringarna är verksamheten vid Drakmo okänd.

Dragsvik verkstad, eller förkortat Drakmo, leds av arbetsledaren översergeant Andreas Joki. Förutom honom arbetar fyra montörer, två på vapensidan och två på fordonssidan, samt en lagerförvaltare dagligen i verkstaden.

-Förr i tiden arbetade det många fler personer här, då var vi upp i 15-20 personer dagligen. Vi har förr också haft beväringar som tjänstgjort här i verkstaden, men för tillfället har vi inga. Jag tror att det är på grund av att kommenderingsmännen i allmänhet har minskat i antal och behövs i andra sysslor, berättar Joki.

En till orsak för det minskade antalet av personal vid verkstaden är en riksomfattande strukturell förändring som Försvarsmakten gått igenom. Från och med år 2015 har Försvarsmaktens samarbetsföretag Millog Oy ansvarat för en stor del av de reparationer och den service som görs på försvarets fordon, och detta har lett till att man skurit ner verksamheten till en viss del, men Drakmos verksamhet fortsätter.

-Utan verkstaden skulle det vara mycket svårare att bedriva ändamålsenlig fordonsverksamhet, till exempel kan vi här på Drakmo hjälpa till med reparationer via telefon om det uppstår plötsliga problem. Det är en klar fördel att ha sådan expertis och erfarenhet att vi kan möjliggöra sådant vid Nylands brigad, konstaterar Joki.

Lång erfarenhet av noggrant arbete

Även om mängden personal vid Drakmo har minskat, har inte arbetsbördan gjort det. Fordonsparken som är på verkstadens ansvar innefattar cirka 400 fordon med allt från släpvagnar till Rasi-lastbilar som ska skötas och besiktas årligen. Dessutom reparerar och vårdar man vapen och vapensystem och gör både tekniska och praktiska granskningar på dem. Arbetet görs noggrant och utan omvägar, ett tecken på vilket är att till exempel de flesta stormgevären redan har tiotals år av användning bakom sig.

-Expertisen här är på en hög nivå, det är klart. Vi har personal som har arbetat med de här uppgifterna i tiotals år, men erfarenheten måste kompletteras med ny utbildning varje gång det kommer nya fordon eller ny slags teknik till fordonsparken, berättar Joki.

Det finns ingen normal dag vid verkstaden, skrattar Joki då han får frågan om hur en vanlig dag vid verkstaden ser ut. Alla dagar är olika och kan innehålla alla slags uppgifter mellan himmel och jord, eftersom behovet av reparation ofta är plötsligt, till exempel att man är på väg till en övning och märker att ett fordon har något fel som måste åtgärdas. 

En del av uppgifterna är förstås planerade långt i förväg, dessa handlar närmast om att årsbesiktningen närmar sig för de äldre fordonen, och de måste repareras inför besiktningen.

-Till exempel reparerar vi för tillfället lastbilar som ska besiktas vecka åtta. Vi besiktar en del fordon själv här på brigaden, men en del besiktas av samarbetspartners i det civila. En vanlig personbil som används av försvaret kan helt bra besiktas civilt, men till exempel pansarfordon besiktas av Försvarsmakten, eftersom vi har kunskap om sådana fordon på ett helt annat sätt än civila människor och företag, säger Joki.

Det som föranleder mest arbete för Drakmo är fordonsparkens ålder. Största delen av Rasi- och Masi- lastbilarna börjar närma sig 30 år av användning, vilket betyder att behovet av reparationer ökar. Joki poängterar vikten av väl utfört service, genom det kan man säkerställa att de fungerar fortsättningsvis bra, och samtidigt förlänga livslängden på de äldre fordonen. 

Lyder under Underhållscentralen

Dragsvik verkstad finns inte längre som enhet, även om den existerar som fysisk plats. Som organisation hör Drakmo som helhet till brigadens Underhållscentral, men själva verkstaden är på organisationsnivå delad i två: vapensidan hör till Materialcentralen och fordonssidan lyder under Transportcentralen.

-Största delen av vårt arbete kommer från just Transportcentralen, varifrån plutoncheferna kontaktar oss om det behövs arbete på någon del av fordonsparken. Vapensidan vårdar vapen enligt behov, till exempel kommer Granatkastarkompaniets granatkastare hit för vård och reparation varefter man skjuter med dem på övning. På så sätt säkerställer vi att truppen överhuvudtaget kan påverka fienden, berättar Joki.

Joki själv har ett långtgående intresse av fordon och transport, vilket syns även i hans arbetshistoria. Han började vid Nylands brigad på transportsidan år 2009 och innehade uppgiften som plutonchef på Transportcentralen ända tills han började vid Drakmo år 2015. Uppgiften som arbetsledare vid verkstaden verkade intressant och utmanande, och Joki har trivts bra med sina uppgifter.

-Det är främst militärförare och Transportcentralens personal som besöker oss här. Vi ligger också längst bort på brigadområdet, vilket hjälper inte till med att fler människor skulle känna till oss, men om man behöver hjälp med bilar eller motorer, eller annars bara vill kika på vad vi håller på med är man nog välkommen, ler Joki.