“Det är naturligt att vi vill synas i Fanbäraren”

ReklamMix, SAAB & Malmgård

Arbetet med att utveckla Fanbäraren går vidare. I fjol skapades webbplatsen fanbararen.fi och det digitala tidningsarkivet. Nu breddas annonseringen för att skapa ett större mervärde både för läsare och för samarbetspartner.

När Fanbärarens nya webbplats lanserades i september i fjol skapades förutsättningarna för en heltäckande annonsmiljö. Nu når Fanbäraren sina läsare både i form av en tryckt tidskrift och som en digital plattform med såväl nyheter som ett digitalt tidningsarkiv.

Man kan säga att grunden nu är i skick och då är det gynnsamt att bygga vidare. Följande steg är en breddning av möjligheterna att annonsera i Fanbäraren.

– Gillets styrelse vill göra Fanbäraren till en modern och attraktiv tidskrift med en växande läsekrets. Välgjorda annonser ökar läsvärdet och skapar samtidigt resurser för en ännu bättre Fanbäraren, säger delegationsordförande Stig Gustavson, som är en av de drivande krafterna bakom de senaste årens utveckling av Fanbäraren.

Under de senaste åren har annonseringen enbart varit avsedd för brigadens direkta samarbetspartner. Men i och med det nya beslutet är det nu även möjligt för andra att nå Fanbärarens läsare, som bland annat består av Gillets medlemmar, brigadens personal och beväringarna.

Principbeslutet innebär de facto en återgång till det som gällde tidigare. När man synar Fanbärarens utgivning under 80 år hittar man rikligt med annonser som var riktade till beväringarna. De här annonserna var ofta humoristiska och kunde innehålla budskap som “Så´na smörgåsar tycker soldater om” och “Vanha vet nog”.

Resultatet syns redan

Den nya annonspolicyn syns redan i det här numret och på webbplatsen. Både gamla och nya samarbetspartner har nappat på de utvidgade möjligheterna till annonsering. 

–Såväl Nylands brigad som övriga enheter i finska Marinen använder ju dagligen Saabs produkter. Då är det ju naturligt att vi också vill synas i Fanbäraren, som är en mycket uppskattad tidning som läses noggrant såväl inom brigaden som bland försvarsintresserade både i Finland och i Sverige, säger Anders Gardberg som är Saabs landschef i Finland.

–Nylands brigad har alltid stått oss nära. Genom att annonsera i Fanbäraren vill vi visa vårt stöd till brigaden och dess verksamhet. Samtidigt ser vi ett marknadsföringsvärde. Fanbäraren läses inte bara runt om i Svenskfinland, utan också i övriga Finland och i Norden. Med annonsen vill lyfta fram vår verksamhet, säger Henrik Creutz som är Malmgårds ägare.

Intresserade annonsörer kan vara i direktkontakt med Fanbärarens redaktion för att diskutera skräddarsydda lösningar.