Den tryckta versionen av Fanbäraren är försenad

Fanbäraren pärmbild 2 22

Fanbäraren 2/2022 skulle enligt plan nå prenumeranterna före midsommaren. Ett sjukdomsfall vid Nylands brigad har dock föranlett en försening.

Tidningen når nu sina prenumeranter först veckan efter midsommar (vecka 26). Vi beklagar förseningen.

Tidningen kan dock läsas digitalt redan nu. Du hittar den digitala versionen här.

Vi önskar alla vänner av Fanbäraren en avkopplande sommar, Redaktionen.