Den Finlandssvenska försvarsdagen har utvecklats till en viktig institution

2019B
Den Finlandssvenska försvarsdagen ordnas vartannat år i januari. Evenemanget kretsar kring frågor och diskussionsämnen som har med Försvarsmakten att göra. Foto: Jani Mahkonen.

Vartannat år samlas ett flertal svenskspråkiga försvarsintresserade för att diskutera aktuella ämnen och lära sig mera om det finländska försvaret. Vad händer under evenemanget, varför började man ordna det och hur kan man själv delta?

Den Finlandssvenska försvarsdagen är det enda finländska försvarsevenemanget på nationell nivå som ordnas på svenska. Dagen kretsar kring frågor som har att göra med Försvarsmakten och försvarspolitik. Den ordnas vartannat år i januari. 

Idén till evenemanget dök upp i samband med att lagen om frivilligt försvarsarbete i Finland stiftades år 2008. De diskussioner som uppstod kring lagens innebörd för det finlandssvenska fältet ledde till beslutet om att ordna en informell försvarsdag på svenska. Dagen ska betona aktuella, försvarspolitiska frågor.

Det var föreningen Svensk utveckling rf som tog initiativet och blev huvudarrangör för evenemanget. Evenemanget fick god respons av deltagarna, och det bestämdes att försvarsdagen skulle fortsätta att ordnas i framtiden. Samtidigt som intresset för evenemanget växte, ville fler och fler organisationer medverka och hjälpa till med arrangemanget. Ungefär hundra personer deltog i den första finlandssvenska försvarsdagen, vilket överträffade arrangörernas förväntningar. Numera har försvarsdagen cirka 200 deltagare.

Varför finns Försvarsdagen?

2024 ordnas den Finlandssvenska försvarsdagen den 20 januari i Ekenäs. Robin Elfving är medlem i Svensk utvecklings styrelse, som arrangerar dagen tillsammans med en grupp samarbetspartners. Gällande evenemangets ursprung betonar han vikten av att försvarsevenemang som detta även ska finnas på svenska.

– Försvaret är även för svenskspråkiga. De ska också försvara landet, och deras försvarsvilja är hög. Målet med evenemanget är att aktivera finlandssvenskar att tänka på försvarsfrågor och att sprida kunskap om aktuella ämnen. Att denna information sprids är viktigt för både medborgarnas samt reservisternas intresse för försvaret, säger Elfving.

Robin Elfving är medlem i Svensk utvecklings styrelse och hjälper till med arrangemangen av försvarsdagen tillsammans med en grupp samarbetspartners. Foto: Jens Berg.

Robin Elfving gjorde sin värnplikt i flottan. Hans intresse för marinen och försvaret väcktes när han var på sina första reservövningar, och intresset har funnits kvar under hela hans vuxna liv. Efter att ha arbetat utomlands blev han aktiv inom reservistverksamheten, vilket bland annat har lett honom till Nyland Brigads Gille och Svensk utveckling rf. Han är med i arrangörsgruppen som ordnar försvarsdagen, men påpekar att det inte är en uppgift som de gör ensamma.

– Den Finlandssvenska försvarsdagen får mycket hjälp från olika aktörer. Fastän Svensk utveckling är huvudarrangör medverkar många andra förbund och föreningar, som till exempel Marinreserven, Nylands Brigads Gille och Försvarsutbildningsföreningen MPK, som arrangörer och samarbetspartners. Det är även tack vare det stora samarbetet som tillställningen får en större vikt och kan åtnjuta en nationell utsträckning, med gäster från alla delar av landet. Varje gång som jag har deltagit har jag kommit hem med mycket nya och intressanta kontakter!

Hur ser dagen ut?

Alla som deltar i försvarsdagen är intresserade av dagens ämnen och ivriga att diskutera och träffa andra likasinnade personer. Därför är det ett utmärkt tillfälle att utvidga ens nätverk. Varje försvarsdag avslutas med en festlig middag, där deltagarna kan prata och smälta dagens ämnen. Elfving beskriver middagen som en viktig del av dagen, men det är ändå bara en del av det mångsidiga schemat.

– Dagen börjar med en fältlunch. Efter det följer dagens olika program, som kan variera från år till år. Den största delen av dagen består av paneldebatter och föredrag, och vanligtvis finns det även en materialutställning som man kan ta en titt på både före och under dagens lopp. Slutligen är det festmiddag, som ibland inkluderar underhållning av något slag, till exempel musik eller teater. 

En gång hade de en uppvisning av militära uniformer från 1600-talet framåt. 

Den Finlandssvenska Försvarsdagen är ett evenemang för inbjudna gäster. Om man är intresserad av försvarsfrågor och andra aktuella frågor inom det finländska försvaret kan man höra av sig till arrangörerna om man vill få en inbjudan.

– Det är vanligtvis många svenskspråkiga militärer och personer som är aktiva inom reservistverksamhet som deltar. Vad gäller talarna så är utbudet självklart begränsat eftersom det hela ska vara svenskspråkigt, men det blir ändå många experter och erfarna personer uppe på scenen. Bland annat försvarsministrar, kommendören för Försvarsmakten samt svenska och norska kommendörer har varit med i paneldebatterna och hållit föredrag.

Paneldebatterna som hålls under dagen följer något som kallas Chatham House Rules. Det betyder att det som har sagts under dagen får publiceras, men vem som har sagt vad publiceras inte. 

– Detta är för att talarna ska kunna diskutera fritt och uttrycka sina åsikter utan att alltid behöva oroa sig över hur det de säger kommer att tolkas. Det leder till en mera öppen diskussion. Det som tas upp i diskussionerna och de olika synpunkterna som kommer fram dyker bland annat upp på officiella konton och i medier, men med hjälp av regeln blir ingen misstolkad.

Deltagare från hela Finland

Både talarna och de andra deltagarna kommer från alla delar av landet, och själva evenemanget ordnas på en ny plats varje år. Tanken är att alla intresserade ska kunna delta, och att människor från hela Finland ska kunna samlas och diskutera de ämnen som är aktuella för dem.

– Det är en geografisk utmaning att försöka hitta platser som alla kan nå, och det händer ofta att dagen ordnas i södra Finland. Bland annat österbottningar får en ganska lång resa. Även vissa ålänningar är intresserade, och resan är inte kort för dem heller. Att försöka få ihop alla de olika bussarna som ska beställas är ett pussel, men det är sist och slutligen väldigt bra att folk från hela landet deltar. Det påminner om hur man träffar nya människor från runt om i landet under sin tid som beväring. 

Den Finlandssvenska försvarsdagen som ordnas den 20 januari 2024 blir den åttonde försvarsdagen som Svensk utveckling arrangerar. Dagen ordnas i Ekenäs och festmiddagen hålls i officersmässen vid Nylands brigad. 

– Vi strävar efter att behandla frågor som känns aktuella, och att ha många intressanta talare på plats. Det är även tänkt att det ska finnas möjlighet för gästerna att delta i en konkret insats för Ukraina.