Coronavirusfall vid Nylands brigad: ”Försvarsmakten är inte immun”

käsidesi
Hygienen har alltid varit viktig vid Nylands brigad. Nu är hygienen extra viktig. Beväringarna på bild har ingenting med den aktuella smittan att göra. Foto: Nylands brigad.

Den 2.10.2020 bekräftades det första coronavirusfallet vid Nylands brigad. Den insjuknade beväringen är i karantän och de cirka 20 beväringar som blivit utsatta hålls tills vidare isolerade.

– Corona-situationen i Finland håller på att utvecklas mot det sämre, det rapporteras dagligen om flera nya smittofall. Som en del av resten av samhället är Försvarsmakten inte immun mot corona, konstaterar stabschef, kommendör Mika Immonen

Vid Nylands brigad bekräftades det första coronavirusfallet hos en beväring i fredags. 

-Beväringen hålls i karantän och de cirka tjugo utsatta hålls isolerade. Vi har även fått bekräftelse om två coronasmittade beväringar som insjuknat under sin permission och därför inte återvände till brigaden, utan stannar hemma, säger Immonen. 

Brigaden fortsätter att verka med indelningen av beväringarna i tre stora avdelningar.

-Vi sköter speciellt noggrant om hygienen och säkerhetsavstånden där det är möjligt. Utbildningen har anpassats till det rådande läget och beredskap samt bevakningen omhändertas, säger Immonen.

Nu uppmanas alla verkligen att extra  noggrant följa de givna anvisningarna.

-Vi tar hand om varandra och tänker noggrant på vad vi till exempel gör på fritiden och på permissionerna, uppmanar Immonen.