“Brigaden är viktig för Raseborg och stadens identitet”

8.7.2023 Marinens årsdag allmänhet-16
Raseborgs stad och Nylands brigad har ett frekvent samarbete som sträcker sig långt bakåt. Marinens årsdag, som ägde rum i Ekenäs, är ett exempel på detta täta samarbete. Foto: Alexander Krohn.

Nylands brigad och Raseborg stad har en speciell och unik relation. Med de ikoniska byggnaderna direkt intill Ekenäs centrum har brigaden blivit en av Finlands mest igenkännbara brigader.

Raseborgs stadsdirektör, Petra Theman, har inte den ordinarie vägen till posten. Hon är utbildad diplomat och har bott i flera olika länder som bland annat USA, Argentina, Kina och Sverige. Som diplomat jobbar man för utrikesministeriet, så Theman har haft ett tätt samarbete med försvarsmakten, då utrikesministeriet och försvarsmakten är något av olika sidor på samma mynt. Theman har två döttrar, varav den äldre har tjänstgjort i Dragsvik som Beväringskommitténs ordförande. 

Det kommunala arbetet är något som Theman uppskattar.

-Folk förstår inte riktigt hur fascinerande det är inom det kommunala. Man jobbar med frågor som är väldigt nära människors vardag och det är ett väldigt människonära jobb.

Theman beskriver en vanlig dag som stadsdirektör som väldigt varierande. Dagen består av att leda hela organisationen på 1300 personer och av träffar med olika samfund, instanser, företag och byaråd. Även träffar med de förtroendevalda, som nämnder, fullmäktige och stadsstyrelsen inom kommunen är viktiga.

Theman är utbildad diplomat vilket gör att hennes väg till posten som stadsdirektör inte är den vanliga vägen. Hon har haft ett tätt samarbete med försvarsmakten under sin karriär inom utrikesministeriet. Foto: Walter Londen.

Raseborg har mycket på gång, men det viktigaste staden har är att man “bygger den bästa småstaden i Finland att bo i”,  säger Theman. Hon lyfter fram stadens service, hobbymöjligheter och all den kultur som staden har, som något mycket bättre än de flesta orterna i landet har, och detta är något väldigt unikt för en stad på 28 000 invånare.

Raseborg är till ytan den största kommunen i Nyland, vilket har att göra med kommunsammanslagningen mellan Karis, Pojo och Ekenäs år 2009. Detta medför både möjligheter och utmaningar, anser Theman. 

Brigadens speciella förhållande till staden 

Theman anser att brigaden är mycket viktig för Raseborg. 

-Det är ju självklart att det ska finnas en brigad i Raseborg. Brigaden är viktig för staden och stadens identitet. Många tar den som självklar och given då byggnaderna är så nära Ekenäs centrum och man är så van att se beväringar ute på stan. 

Hon berättar även att invånare i Ekenäs har varit glada över denna Nato-tid då man oftare får se utländska besök, vilket även kan ha en ekonomisk betydelse.

Brigadens framtid har inte alltid varit självklar, berättar Theman. Då hon jobbade för utrikesministeriet var det mycket prat om vilka brigader som skulle stängas och vilka som behövs. Jussi Niinistö, före detta försvarsminister, ville stänga Nylands brigad då han började, men då han besökte brigaden insåg han att det är den bäst skötta i hela Finland samt den mest internationella, säger Theman.

En sak som Theman anser att staden inte har gjort tillräckligt är att berätta om och marknadsföra för beväringar bland annat hur det skulle vara att bo här, vad man kan studera och hurdana arbetsmöjligheter det finns.

Stadshuset, där stadsledningen jobbar, ligger intill brigaden. Stadshuset flyttade för ett par år sedan på grund av kommunsammanslagningen så att organisationen inte skulle vara så splittrad. Byggnaden är ett före detta mentalsjukhus och har nyligen renoverats för detta. Theman har bollat idéer om att man borde ordna något gemensamt med brigaden nu när staden är väggrannar med brigaden.

-Jag tog fram det till brigadkommendören Jyri Kopare, att borde vi inte ha en fotbollsmatch, staden mot brigaden, men sen så har våra människor här skrattat åt att det bara är ett sätt att begära om stryk, säger hon skrattande.

Theman betonar vikten av att brigaden syns för stadens invånare och är på något sätt förankrad i samhället. Hon berättar även att det ligger på stadens ansvar att föreslå samarbeten och olika samarbetsformer, inte minst på grund av den kommande Nato-tiden som innebär mera möjligheter för vissa kommuner.

-Om en sak är klar så är det att jag är Finlands mest Nato-vänliga stadsdirektör på grund av min bakgrund. Som internationellt garvad människa ser jag nog en hel del möjligheter när det handlar om nordiskt samarbete där vår brigad definitivt är som en stjärna. Jag tycker att samarbete ska löpa på alla nivåer och det anser jag att det gör nu men vi kan alltid hitta på något mer.

Att Raseborg redan i grunden är väldigt internationell och det faktum att Dragsvik har blivit Finlands mest internationella garnison genom tiderna inte är en slump är något Theman påpekar. Hon tar fram att alla bruk som Fiskars och Billnäs har blivit till då kunskap och maskiner från utlandet har kommit till Finland. Raseborg har även den längsta meritlistan för att ta emot kvotflyktingar oavbrutet ända sedan Finland började ta emot dem.  Integrationen i Raseborg är något Theman är stolt över.

-Det som händer hemskt ofta i småstäder är att flyktingar flyttar till större städer då man kan och får, och det har inte hänt i en så hög grad här utan folk vill bo kvar och det är jag jättestolt över.

Hon understryker att ingen stad i Finland kommer att klara sig i framtiden utan en större mängd arbetskraftsinvandring.

Themans personliga relation till Nylands brigad är via hennes släktingar.

-På personlig nivå är det nog mest via mina släktingar som har gått där. Men via min dotter kanske mest då hon var där för inte så många år sedan.

Theman anser att Dragsvik är en av två “smältugnar” i Svenskfinland för alla finlandssvenskar, varav den andra är Åbo Akademi. Hon uppskattar att det är ställen som det kommer finlandssvenskar till från runt om i landet. 

Themans mamma är från Raseborg och pappa från Lapua, två städer med en viktig krigshistoria, vilket har gjort att Theman alltid har haft en försvarstanke och förståelse för försvarsfrågor. Enligt henne formar Dragsvik en viktig del av Svenskfinland men befinner sig också samtidigt på ett strategiskt område försvarsmässigt.

Theman har också en slutknorr.

-Det finns många olika slags arbetsmöjligheter här, det är inte bara inom serviceyrken och restaurangbranschen man kan jobba utan inom allt möjligt från lantbruk till tung industri. Så jag trivs nog och hoppas att beväringarna trivs, och vem vet, kanske de sen kommer tillbaka i framtiden.