“Bra arbetsredskap, god anda och öppen växelverkan är de centrala faktorerna”

Kilpi
Den tillträdande brigadkommendören gick barettmarchen i oktober. Foto: Oscar Ström

Nu tillträder Juha Kilpi som ny brigadkommendör. Via sina tidigare uppdrag är Nylands brigad delvis bekant för honom. Han uppskattar det utvecklingsarbete som har gjorts och önskar nu fortsätta på den vägen tillsammans med personalen.

–Att vara kommendör för ett truppförband är alltid en betydelsefull och fin uppgift under karriären som officer. Brigadens traditioner, goda anda och yrkesskickliga personal samt brigadens särdrag är en fascinerande och utmanande helhet, som jag tar emot med glädje.

Med de här orden beskriver Juha Kilpi sina första tankar när han fick veta att han utsetts till ny brigadkommendör för Nylands brigad. För Kilpi är Nylands brigad bekant från tidigare, även om han inte har tjänstgjort vid brigaden.

–I min nuvarande uppgift som underhållschef vid Marinen har jag bekantat mig med brigadens verksamhet i synnerhet ur underhållets synvinkel och som en del av planeringen av Marinens verksamhet. Jag känner väl till utmaningarna och möjligheterna. I brigaden tjänstgör också många människor som är bekanta för mig från tidigare år. 

Kilpi har en lång och bred erfarenhet från många olika uppdrag inom Försvarsmakten. Han har bland annat varit kommendör för Porkala Kustbataljon, avdelningsofficer vid Huvudstabens logistikavdelning och förbindelseofficer vid NATO Support and Procurement Agency i Luxemburg. De många och varierande uppdragen har gett honom nyttiga erfarenheter som han nu tar med sig till Nylands brigad,

–Uppgifterna och resurserna måste vara i balans. Bra arbetsredskap, god anda och öppen växelverkan är de centrala faktorerna när det gäller att upprätthålla ett gott och motiverande arbetsklimat. De här tillsammans är enligt mina erfarenheter nyckelfaktorer för att man ska kunna utföra ett bra arbete. 

Det svenska betydelsefullt och naturligt

Juha Kilpi är 52 år, född i Nurmijärvi och han tjänstgjorde som beväring vid Sveaborgs Kustregemente. Just nu bor han i Åbo, men han kommer att flytta till Ekenäs när jobbet vid Nylands brigad inleds.

–Nylands brigad har särskild kompetens inom skärgårds- och kustförhållanden. Dess uppgift är klar och uppgiften utförs av en yrkeskunnig personal, som har modern materiel till sitt förfogande. Brigaden har starka traditioner, god sammanhållning och en särställning som svenskspråkigt truppförband inom Försvarsmakten. Brigaden har en stark ställning inom samhället och ett omfattande stödnät, där bland andra Nylands Brigads Gille har en betydande roll. 

Nylands brigad är en svenskspråkig brigad. Vilka tankar väcker det hos dig?

–Jag tycker att det svenska språket är en naturlig och betydelsefull del av Nylands brigads verksamhet och dess identitet. 

Övar du mycket på din svenska nu?

–Jag håller förstås på med självstudier, men vardagliga situationer och det dagliga språkbruket är de bästa sätten att utveckla sina språkkunskaper.

Under hösten har Juha Kilpi jobbat parallellt med sitt nuvarande uppdrag som underhållschef vid Marinen och med att läsa på inför det nya jobbet.  

–Hösten vid Marinstaben har varit arbetsdryg. Jag har dock börjat sätta mig in i saker och ting. Det arbetet fortsätter i december, som jag i praktiken tillbringar vid brigaden tillsammans med kommodor Tavaila. Som introduktion kan man kanske också räkna barettmarschen, som jag utförde i oktober. Jag läser naturligtvis också aktivt Fanbäraren. 

Du tillträder under exceptionella tider när coronapandemin skapar många undantag. Hur ser du på den här utmaningen?

–Coronaviruset har försvårat verksamheten i alla garnisoner. Verksamheten har dock kunnat fortsätta överraskande bra, och man har lyckats undvika en situation med många smittade. De åtgärder som vidtagits har varit de rätta. I Nylands brigad har man följt Huvudstabens och Marinstabens anvisningar och haft läget under kontroll. Vi fortsätter med de här åtgärderna tills viruset har besegrats. 

Vilka saker hoppas du kunna utveckla vid Nylands brigad?

–Min uppfattning är att brigadens verksamhet på lång sikt har utvecklats i rätt riktning, av den yrkeskunniga och kompetenta personalen. Själv önskar jag att jag kan fortsätta med det här utvecklingsarbetet tillsammans med den nuvarande personalen. Först vill jag bekanta mig med brigaden, dess personal och samarbetspartner i lugn och ro.

Kilpi inleder officiellt sitt nya jobb vid årsskiftet, men den första dagen på den nya arbetsplatsen blir måndag 4.1.  

–Den första betydande uppgiften blir att ta emot kontingent 1/21.

  • Namn: Juha Kilpi
  • Ålder: 52
  • Född: Nurmijärvi
  • Bor: Åbo, jag flyttar till Ekenäs
  • Beväring: Sveaborgs Kustregemente, Mjölö fort 
  • Tidigare uppdrag inom Försvarsmakten: Avdelningsofficer vid Huvudstabens logistikavdelning (flera uppgifter), kommendör för Porkala Kustbataljon, stommen för Försvarsmaktens logistikverk (förberedelser för verksamheten), förbindelseofficer vid Nato Support and Procurement Agency (NSPA), Luxemburg, underhållschef vid Marinen.
  • Hobbyn: Mångsidig motion, av vilka de viktigaste är golf, cykling och skidning. Stug- och båtliv.