Beväringarna i huvudrollen när Kristliga beväringsgruppen samlas 

_58A8586
I kristliga beväringsgruppen diskuteras stort som smått. På bilden syns (från vänster): elevkorpral Pinja Länsikallio, jägare Natanael Lindblom och jägare Fred Svenlin. Foto: Jägare Elliot Simons.

I pastorskansliet på tisdagar och i soldathemmets bibliotek på torsdagar. Kristliga beväringsgruppen samlar beväringar till diskussioner kring kristen tro och den militära vardagen två gånger i veckan.

Det finns många saker som gör Nylands brigad unikt som truppförband i Finland. En sak är det svenska språket, en annan är den gröna baretten. En tredje är Kristliga beväringsgruppen, KBG, som har funnits på brigaden och bedrivit verksamhet ända sedan 1951. 

KBG:s historia går tillbaka redan till år 1951. Vid den tiden fanns det en grupp frikyrkliga beväringar som upplevde att de ville ha lite mera andlig mat under sin beväringstid. De gick direkt till brigadkommendören för att fråga om de skulle få grunda en grupp för kristna beväringar på brigaden. Brigadkommendören var villig och medgörlig och informerade dåvarande brigadpastorn, som naturligtvis samtyckte till det här. Sedan starten 1951 har KBG sedan varit en del av vardagen i Dragsvik.

Kännetecknande för KBG är att dess verksamhet allt sedan starten har levt helt och hållet på beväringarnas engagemang. Nylands brigads militärpastor Markus Weckström betonar att gruppen fortsättningsvis hålls igång av beväringarna själva, men att han som militärpastor på brigaden förstås är med och stöder verksamheten. 

– Det är något som idag är en del av det kyrkliga arbetet och som vi gärna stöder, men initiativet har kommit från beväringar. Ansvaret att upprätthålla och att hålla igång verksamheten ligger också fortfarande på beväringarna. Jag brukar säga att KBG inte är militärpastorns bönegrupp, berättar Weckström.

Kvällssamlingarna som primär verksamhetsform

Kristliga beväringsgruppen samlas vanligtvis två gånger i veckan. Under samlingarna får beväringarna möjlighet att diskutera om de har något särskilt de vill ta upp. Hur samlingarna ser ut varierar från gång till gång, men till det centrala hör varje gång diskussion och andakt. Jägarna Natanael Lindblom och Pinja Länsikallio är två beväringar som under sin tjänstgöring har varit aktiva inom KBG. De trivs med det nuvarande upplägget på kvällssamlingarna där de själva får möjlighet att ta en aktiv roll i diskussionerna..

– Upplägget på samlingarna varierar ganska mycket från gång till gång, berättar Länsikallio. Vi brukar börja med att prata om våra personliga upplevelser under de senaste dagarna och vad som har hänt i våra liv. Sedan brukar vi ofta gå in på något mer religiöst som har en anknytning till det vi har talat om. 

– Man kan ganska långt själv påverka innehållet med vad man tycker och tänker, tillägger Lindblom. Samtalsämnena kan bli djupa. Det brukar bli riktigt intressanta diskussioner när människor har olika åsikter. 

Vid sidan av möjligheten att diskutera är andakten en av de viktigaste delarna av KBG:s kvällsmöten. Markus Weckström säger att KBG:s kärna ligger i just det faktum att man varje kväll håller en andakt.

– En central bit i det att vi samlas är det att vi åtminstone håller en andakt. Hur det sedan ser ut kan variera, vill man slå upp Bibeln och köra ett litet bibelstudium eller ta ett tema och tala kring det, eller titta på någon filmsnutt eller vad det nu råkar vara. Det varierar lite. Det viktigaste är att vi inte bara samlas tillsammans utan också kommer inför Gud och låter oss förkvickas av hans närvaro, berättar Weckström.

KBG:s övriga verksamhet

Förutom dessa kvällssamlingar har också KBG genom åren haft ett antal andra verksamhetsformer. Från starten och ända fram till åttiotalet var det vanligt att KBG åkte på påskresor, främst till Österbotten, där de besökte församlingar, vittnade om sin tro, sjöng och spelade. Ofta var det frågan om drygt ett dussin beväringar som åkte iväg med en liten buss på dessa resor. Påskresorna skedde helt på beväringarnas eget initiativ och var möjliga att göra eftersom tjänstgöringstiden då var som minst åtta månader och utbildningstakten en annan. Det fanns alltså både utrymme och vilja att göra sådana resor. Småningom dog dock denna verksamhetsform av sig själv någon gång i slutet av åttiotalet. 

I stället för påskresorna hade KBG i början av nittiotalet utvecklat en ny form av verksamhet. I takt med att större ungdomsevenemang såsom Höstdagarna, Ungdomens Kyrkodagar, Midvinterveckan, pingstkyrkans påskevenemang och motsvarande evenemang växte fram och blev större, började KBG sända ut beväringar på kommenderingar till dessa tillställningar. Dessa kommenderingsresor har sedan utvecklats till att bli en väsentlig del av KBG:s verksamhet. 

Till kommenderingen skickas individer som har varit aktiva i KBG. Förutom att de hjälper med praktiska arrangemang på dessa tillfällen så fungerar de också som representanter för brigaden. Under kommenderingarna får de förmedla en bild utåt av att kristna vill och kan tjänstgöra i militären, samtidigt som de förstås får berätta om sina upplevelser av sin tjänstgöring hittills. På det här sättet så fungerar KBG som en aktiv och en levande kontakt till en relativt bred front hos den kyrkliga delen av Svenskfinland. 

Still going strong

Efter över 70 år av regelbunden verksamhet lever alltså Kristliga beväringsgruppen kvar på Nylands brigad tack vare aktivt engagemang från beväringarnas sida. Militärpastor Markus Weckström menar att kvällssamlingarna har varit väldigt omtyckta av de beväringar som medverkat. 

– I slutet av tjänstgöringen brukar vi ordna TJ-kvällar, där beväringarna har fått säga vad KBG betytt för dem. Många har använt ordet oas, och det tycker jag är väldigt roligt. En oas är en plats dit man kommer och blir får nya krafter och får dricka och vila, berättar Weckström.

På samma linje rör sig Lindblom när han ska beskriva KBG:s betydelse.

– Det kan bli väldigt stressigt här i militären och det är bra att ha människor att tala med, och det finns verkligen här i KBG. Det finns en stark gemenskap, det är mera avslappnat än resten av vardagen, berättar Lindblom.

Kristliga beväringsgruppen är unikt för Nylands brigad i och med sin långa historia och sitt namn, som blivit väl etablerat under åren. I övriga truppförband i Finland finns inte motsvarigheter. Trots att kristna nog samlas så gott som överallt är det unikt för Nylands brigad att ha en så välkänd, kontinuerlig och anrik grupp för kristna beväringar som Kristliga beväringsgruppen.