Beväringarna får öva skytte i ny simulator

_MG_3740
ISS stöder tre olika vapen, med vilka beväringen i trygga förhållanden kan öva på sina skjutfärdigheter. Huvudanvändaren för ISS är premiärlöjtnant Linus Qvarnström. Jägare Aspnäs samt jägare Moliis arbetar även med ISS Foto: Axel Bondestam

I enlighet med Försvarsmaktens program Utbildning 2020 har Nylands brigad under kalenderåret 2021 tagit i bruk en ny inomhusskyttestudio, den Saabtillverkade ISS. Utbildning 2020 har som mål att bland annat modernisera beväringarnas utbildning och de metoder man använder för att skapa en trygg och lärorik utbildningsmiljö.

Den nya inomhusskyttestudion erbjuder en verklighetstrogen upplevelse av de vapen som stöds av systemet samt de inprogrammerade skjutningarna, och har därmed tillsammans med VBS- systemet en kompletterande roll i den traditionella beväringsutbildningen.

-ISS fungerar som ett komplement för den grundläggande vapen- och skjututbildningen samt i ett senare skede som en övningsplattform för mer krävande, tillämpade skjutningar, säger premiärlöjtnant Linus Qvarnström

Att minska på det mänskliga felet är något som man vill fokusera på genom att använda ISS. Det är vanligt att beväringarna spänner sig före den första avfyrningen, glömmer den kramande avfyrningen, eller den lugna andningen. Felfaktorerna kan vara många, men dem strävar man efter att minimera genom att beväringen får öva på skjutningar med verklighetstrogna replikavapen.

ISS stöder tre vapen: 7,62 RK67- stormgeväret, Glock 17- pistolen samt 66 KES12- pansarskottet. Alla tre vapen är replikor i 1:1 skala, det vill säga så verklighetstrogna som möjligt. Stormgeväret väger lika mycket som den äkta och även kassetterna känns som de ska. KES är dessutom en förenklad version, vilket betyder att det för tillfället inte går att öva på att ändra dess konfiguration från skjutläge till transportläge och vice versa.

Funktionsprincipen är enkel; replikavapnen skjuter en laserstråle mot en projektorduk, på vilken man projicerar den övning eller skjutning som man vill öva på. En kamera fångar upp lasern och ett skott har åstadkommits. Samtidigt får man information om skottet i realtid- instruktören kan direkt ge feedback på hurdan avfyrningen var, hur mycket kassetten svajade och hur siktandet gick till. Med tanke på den senare utbildningen är kanske det mest väsentliga dock den direkta feedbacken man får på träffmedelpunkten— var den ligger och hur stor spridning skotten har. Genom detta effektiveras den senare verksamheten på skjutbanan, då man redan vet hur inskjutningarna fungerar och hur man ska ställa in siktet för att flytta på träffmedelpunkten.

ISS fungerar genom kommunikation mellan hårdvaran och programvaran. Själva programvaran är ett enkelt modifierbart system som opereras under övningen av truppens egna utbildare. Dessa kan under övningen byta mellan olika scenarier och skjutövningar, och man kan även enkelt programmera in övningar enligt utbildarens önskemål. Hårdvaran fungerar med hjälp av koldioxid och tryckluft. Pistolens magasin och stormgevärets kassetter fylls med koldioxid före övningen påbörjas, dessa åstadkommer rekylen, som sedan återskapar känslan av ett riktigt vapen.