Båtförarutbildningen – ett attraktivt alternativ

sergeant aminoff
Sergeant Aminoff rekommenderar utbildningen varmt.

Båtförarutbildningen vid Nylands brigad är ett populärt förstahandsval bland beväringar som rycker in. Bland varje kontingent väljs runt 20 beväringar till utbildningen, vilket innebär att konkurrensen är stenhård.

Endast beväringar som frivilligt ansökt och visat sig vara sjödugliga kan bli valda till utbildningen. För att vara lämplig för utbildningen finns det några kriterier som bör fyllas; utbildningen kräver felfri syn, ansvarstagande, tålamod och de beväringar som söker får inte vara färgblinda. 

Båtförarutbildningen är en specialutbildning som hör till 2. Kustjägarkompaniet. Utbildningens målsättning är att utbilda båtchefer och besättningar till brigadens olika båtar och lära dem stödja kusttruppernas eld och rörelse. Båtarna som båtförare kör, underhåller och lär sig hantera är 700-klassens Jehu-, 600-klassens Jurmo- samt 100-klassens G-båtar. Båtförare får under utbildningen rättigheter att köra Jurmo- och G-båtarna. Båtförare är även med på de största båtarna, 700-klassens Jehu-båtar, där de fungerar som däckskyttar, maskinister, rorsmän eller navigatörer. 

Båtförarnas krigstida uppgift är att vara båtchefer för en Jurmo-båt i ett kompani som rör sig i skärgården. De transporterar och stöder kompaniet i fråga med underhåll och transporttjänster. Båtförare arbetar främst med kustjägar- och kustrobotplutoner, men deras arbetsområde innefattar även samarbete med granatkastare, underhållsplutoner och ATU.

Den första tiden som båtförare innehåller mycket teoretisk utbildning som följs av prov. Proven som de utför bör avklaras med godkända resultat för fortsatt utbildning. Tjänstetiden för båtförare är 347 dagar lång, vilket innebär att de får chefsutbildning. 

– Under de första veckorna av ledarutbildningen är det mycket teori att gå igenom. Efter avklarade prov och en hel del lektioner om maskinlära, sjölag och navigation, så påbörjas utbildningens praktiska del. Då får man lära sig hantera, sköta och övningsnavigera de olika båtarna ute på havet. Ju längre in i utbildningen man kommer, desto mer praktisk blir den, berättar sergeant Liam Aminoff

Båtförare vid Nylands brigad har inte alltid tidigare erfarenhet av sjöfart från det civila. Även om det kan vara en fördel att ha tidigare erfarenhet då man påbörjar utbildningen, så är det ingen fara för de beväringar som aldrig kört eller hanterat en båt förut.

-Jag skulle rekommendera utbildningen för alla med intresse. Det är en grundlig utbildning och man lär sig allt från början. Det krävs ingen tidigare kunskap, fast det ändå kan hjälpa, berättar Aminoff 

Som båtförare vid Nylands brigad erhåller du certifikat och utbildning som gäller inom både militär och civil sjöfart. För att erhålla certifikatet måste förarna få ihop navigationstimmarna som krävs, samt klara av uppkörningen. Antalet navigationstimmar som krävs är 50, varav 10 timmar bör vara radarnavigation och 5 timmar mörkernavigation. Mot slutet av utbildningen ligger ofta båtförarnas fokus på att få ihop timmarna för att erhålla certifikatet.