Antti Kuronen hälsar brigaden

Antti kuronen
Ryssarna har beskjutit civila hus i Kramatorsk i östra Ukraina våren 2022. Foto: Antti Kuronen.

En av programpunkterna under Dragsviks 398:e årsdag skulle ha varit ett tal av Antti Kuronen, utrikesreporter på Yle. På grund av att Iran attackerade Israel den 13 april blev han skickad till Israel och framförde istället ett videotal till brigaden.

– I mitt yrke som utrikesjournalist är ingenting säkert, litet som det militära yrket, inledde Antti Kuronen sitt tal.

Han tjänstgjorde vid Nylands brigad 1989–1990. Det var en tid av förändring inom Nylands brigad, men det var ingenting som han visste då han ryckte in.

Först skickades han på pionjärutbildning till kasernområdet i Koria nära Kouvola i några månader. Orsaken till detta var att kustjägarutbildningen skulle flytta från Obbnäs kustbrigad till Nylands brigad.

– Vi var de första beväringarna som fick grön barett vid Nylands brigad, sade Kuronen.

Kuronen var undersergeant under sin tid i militären. De tillbringade nästan varje vecka på läger. Det var en mycket intressant och fin tid där de vistades överallt i skärgården.

– Det blev verkligen en sommar ute i skärgården, minns Kuronen.

Under pionjärutbildningen lärde de sig om minor och sprängämnen. Under kustjägarutbildningen fick de testa på många olika slags vapen, allt från pistoler till artilleri.

–När jag som journalist började rikta in mig på krig och konflikter, skulle jag komma att ha en otrolig nytta av min militära utbildning som jag fick i Koria och vid Nylands brigad, sade Kuronen.

Internationellt samarbete är viktigt

Kuronen konstaterade att Försvarsmakten var en inhemsk angelägenhet under hans beväringstid, medan Finland nuförtiden är en del av det internationella samfundet och Nato. Att beväringar redan under sin beväringstid kommer i kontakt med soldater från andra länder har varit otroligt fint.

– Jag har också varit i Syndalen som journalist och bevakat Nato-övningar, vilket verkligen varit en imponerande upplevelse, berättade Kuronen.

Antti Kuronen konstaterade att han via sitt yrke fått se de flesta konflikter under de senaste tio åren på nära håll. Allra mest har han vistats i Ukraina. Där har han bevakat Ukraina ända sedan 2014, då Ryssland annekterade Krimhalvön och inledde kriget i Donbas i östra Ukraina. Han var även i Kiev (eller Kyiv på ukrainska) för två år sedan då Ryssland försökte ta Kiev och resten av Ukraina.

– Första gången jag åkte till en konfliktzon var 1995 då jag som frilansjournalist åkte till Sarajevo. I USA pågick Dayton-förhandlingarna och det blev en vapenvila som sedan ledde till fred. Men jag har också jobbat med helt annan journalistik i Finland och till exempel i riksdagen. Men mest har jag ändå fungerat som utrikesjournalist, påpekade Kuronen.

Kuronens uppgift inom Yle har i många år varit att rycka ut snabbt när det händer någonting stort i världen, särskilt då det har med konflikter att göra. Han kom exempelvis till Israel ett och ett halvt dygn efter Hamas terrorattack, då de israeliska offrens familjer ännu fanns kvar i sina hem.

Tiderna förändras

Kuronen minns en anekdot från sin tid vid Nylands brigad. Elisabeth Rehn hade nyligen blivit vald till Finlands första kvinnliga försvarsminister. På den tiden fick kvinnor inte tjänstgöra. Ett av Elisabeth Rhens första besök till en militär anläggning gick till Nylands brigad och Kuronen ingick i gruppen beväringar som skulle ta emot henne.

– Jag minns mycket väl stunden då vi övade inför besöket och stod ute och övade på att säga ”fru minister”, för tidigare hade det alltid varit att säga ”herr minister” eller dylikt, sade Kuronen med ett skratt.

Kuronen konstaterar att det är mycket fint att kvinnorna blivit en del av Försvarsmakten och kan tjänstgöra.