Amfibiekåren ser fram emot intensifierat samarbete

20211001_kimsve01_AMF4_Invigning_430
H.K.H Kronprinsessan Victoria återinvigde, på uppdrag av H.M. Konungen, Älvsborgs amfibieregemente i klassiskt amfibieväder. En historisk händelse och milstolpe på Försvarsmaktens resa mot ett starkare försvar. Foto: Svenska försvarsmakten

Återigen närmar vi oss årets slut och på grund av ihållande restriktioner har vi även detta år gång efter annan tvingats tänka om och nytt för att nå våra mål. I vår iver att alltid lösa uppgift har vi utvecklat våra arbetsrutiner och enkelt sammanfattat kan jag konstatera att vi blivit förbaskat bra på att anpassa oss. Pandemin till trots har vi i all väsentlighet levererat i enlighet med högre chefs order. Vi har gjort allt vi kan med allt vi har.

Vi har fortsatt vår värnpliktsproduktion och levererat soldater i världsklass till krigsförbanden i både Stockholm och Göteborg. Enskilt och tillsammans med andra har förbandet vässat sina förmågor ytterligare och genom övningar som Archipelago Endeavor och SWENEX har vi visat att vi står stadigt när övriga samhället har det tufft.

Vårt ständiga arbete med jämställdhet och jämlikhet har fortgått med oförändrad kraft och bidragit till att vi idag har fler kvinnor i uniform än vad vi tidigare haft. Ett glädjande trendbrott som med all säkerhet kommer bidra till en bättre arbetsmiljö och en bredare kunskaps- och erfarenhetsbas i hela vår personalkader. 

Överste Patrik Gardesten ser hoppfullt på framtiden trots den rådande pandemin. Framtiden kommer att innefatta intensifierat samarbete mellan Amfibieregementet i Sverige och Nylands brigad i Finland. Foto: Svenska försvarsmakten

Som kronan på verket har vi i år dessutom lagt grunden för amfibiekårens fortsatta utveckling genom återetableringen av Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, i Göteborg. En historisk händelse och uppgift som under lång tid krävt mycket hårt arbete från förbandets personal, men som nu också givit oss de förutsättningar vi behöver för att kunna möta morgondagens utmaning. För första gången på 50 år ska vi nu växa oss starkare.

En fördubbling

För amfibiekårens del innebär detta i det närmaste en fördubbling av såväl grundorganisation som krigsorganisation. I kombination med att krigsförbanden vässas ordentligt både materiellt och strukturellt kommer även taktik och stridstekniker att förändras i grunden. En utveckling som med tiden kommer göra oss starkare, men som inte på något sätt bidrar till att göra livet enklare. Genom ett ständigt behov av samordning och prioriteringar mellan Älvsborgs- och Stockholms amfibieregemente kommer vår samlade förmåga till anpassning med all säkerhet prövas även framgent. 

Parallellt med denna utveckling ska vi, tillsammans med delar ur Marinbasen, dessutom utbilda och rotera ner med stora delar av 2.amfibiebataljonen till Mali för att delta i FN-insatsen MINUSMA under andra halvåret 2022. En insats och uppgift som, om än tids- och resurskrävande, tydligt visar på marinens breda kompetensområde och höga tillgänglighet. 

Kilpi på besök

Att framtiden ser ljus ut för amfibiekåren råder det ingen tvekan om. Jag ser fram emot att våra kollegor i Göteborg nu ska fortsätta att leverera och att vi här i Stockholm ska kunna återuppta vår gemensamma förmåga med Nylands brigad. 

Trots uppskjutna övningar har vi fortsatt planera verksamhet tillsammans genom digitala möten och med målsättningen att vara så starka som möjligt 2023 är min ambition och förhoppning att vi ska kunna samverka och samöva så mycket som möjligt i fysisk form under kommande år. Att kunna välkomna min nytillträdde kollega och motsvarighet, kommodor Juha Kilpi, till Sverige i samband med återinvigningen av Amf 4 kändes därför i sammanhanget extra tacksamt.  

Avslutningsvis har vi, med försvarsbeslutet i ryggen, nu en tydlig bild av vart vi ska och även om vi redan tagit viktiga kliv på vägen är det nu allting börjar. Tillsammans med våra kollegor i Göteborg, på marinstaben och på SSS ska vi nu bygga framtidens amfibieförband. En tuff utmaning vi med all säkerhet kommer lösa. Semper Opus Solve.