Alexis Aminoff jobbar för att vitalisera Gillet i Sverige

Alexis Aminoff

Nylands Brigads Gilles lokalavdelning i Sverige storsatsar på nya aktiviteter för att locka yngre medlemmar. För den relativt färske ordföranden Alexis Aminoff är det militära samarbetet mellan Finland och Sverige en självklarhet. Och i det samarbetet bildar Nylands brigad förstakedjan i laget.

–Jag har fått mitt intresse för försvarsfrågor via bröstmjölken. Min släkt kryllar av generaler. Ett exempel är min farmors pappa Ernst Linder, som spelade en avgörande roll när Finland frigjorde sig från Ryssland. Han var general av kavalleriet och hedersöverste vid Nylands Dragoner. Han var en barndomskamrat till marskalk Mannerheim och kämpade i tre krig för Finlands sak. Han tjänstgjorde i både Finland och Sverige, och det är sannolikt via honom jag ärvt mitt stora intresse för militära samarbeten mellan Finland och Sverige, säger Alexis Aminoff.

Alexis Aminoff hade ursprungligen tänkt följa släktens gång i yrkesvalet. Han gjorde sin värnplikt i de svenska pansartrupperna och fortsatte till kadettskolan, men en regelrätt karriär som yrkesofficer blev det inte.

–Den största orsaken till det var den destruktiva nedläggningen av försvaret i Sverige. Jag, liksom tusentals andra officerare, blev förtvivlad och i yrkesvalet ville man ju inte satsa på en förlorande häst, säger Alexis Aminoff.

Han beskriver den svenska nedmonteringen av försvaret som ett katastrofalt beslut.

–Det var lika enfaldigt som om man skulle lägga ner brandkåren bara för att det inte har brunnit på länge. Ingen vill ju att det ska brinna, men alla vill ha en brandkår trots det, säger Aminoff.

Tack vare släktbanden och familjens historia står Aminoff med ena foten i Finland och den andra i Sverige. Han följde därför noggrant med hur de båda länderna valde två separata spår i slutet på 1900-talet.

–När vi idag har facit på hand är det uppenbart att den svenska försvarspolitiska analysen var felaktig. När man samtidigt såg hur Finland agerade var det fruktansvärt att följa utvecklingen i Sverige. Nu försöker man reparera skadan och flera nedlagda förband återupprättas, säger Aminoff.

Det blev alltså inte en karriär som yrkesofficer för Aminoff, men trots det har han både direkt och indirekt ägnat en stor del av sitt liv åt försvarsrelaterade frågor.

I dag driver han ett företag som specialiserat sig på modulärt byggande med bland annat den svenska Försvarsmakten som en större kund.

–En del av den pågående återuppbyggnaden av försvaret handlar om förläggningsplatser som ersättning för nedlagda kaserner. Just nu har vi ett stort projekt på gång på Gotland där vi skapar boende för cirka 1 000 personer som ska börja tjänstgöra på ön. Det satsas mycket på militariseringen av Gotland som nu återskapas som ett eget militärområde, berättar Aminoff. 

Gillet i Sverige satsar på nytt

För Alexis Aminoff är det också en självklarhet att vara medlem i Nylands Brigads Gille i Sverige. Efter några år som styrelsemedlem tog han år 2019 över ordförandeklubban för lokalavdelningen i Sverige.

Gille-avdelningen Sverige samlar i Sverige bosatta finländare, veteraner och svenska frivilliga, samt medlemmar som känner varmt för den finlandssvenska brigaden och för de finlandssvenska försvarstraditionerna. Lokalavdelningen har i dag cirka 140 medlemmar.

–Gillet i Sverige är en oerhört intressant plattform för jämförelser mellan Sverige och Finland. Mig veterligen finns det ingen annan förening som erbjuder en likadan möjlighet till ett dylikt försvarspolitiskt debattforum, säger Aminoff.

Gillet i Sverige var länge ett forum för krigsveteraner, och tyngdpunkten låg mera på det sociala planet än på att blicka framåt mot nya försvarspolitiska lösningar.

–Vi jobbar nu mycket med att rekrytera yngre medlemmar som fortfarande är aktiva i arbetslivet. Vi vill helt enkelt vitalisera föreningen. Det finns hundratals personer som har tjänstgjort vid Nylands brigad bosatta i Sverige och de här försöker vi nu nå ut till. I mitt inledningsanförande som ordförande gav jag en uppgift till våra medlemmar: Att varje medlem under året skulle rekrytera en ny medlem. På så sätt fördubblar vi medlemsantalet på ett år. Så har emellertid inte skett eftersom pandemin har satt stopp för alla sociala aktiviteter, berättar Aminoff.

Nu när pandemins grepp har släppt trappar Gillet i Sverige upp sin verksamhet. I maj ordnade man en bejublad konsert när Traditionsmusikkåren från Dragsvik fyllde Slottskyrkan i Stockholm. Under hösten ordnar man även ett besök till Amfibieregementet i Berga.

–Gillet är dessutom medlem i Militärsällskapet i Stockholm, som ordnar pubkvällar på torsdagar. Till de här kvällarna bjuder vi in högintressanta personer för att föreläsa om försvarspolitiska och andra aktuella ämnen. Till exempel gästas sällskapet ofta av författare som håller föreläsningar i samband med lanseringen av en bok, säger Aminoff.

Alexis Aminoff avslöjar också att Gillet i Sverige kommer att införa en ny tradition i Sverige. I samband med Nylands brigads årsdag (18.4) kommer man att börja ordna en middag på Militärsällskapet, dels för att värna om traditionen och dels för att förnya den sociala dimensionen av verksamheten.

Nylands brigad är förstakedjan

Alexis Aminoff är en aktiv samhällsdebattör och har självfallet noggrant följt med hur Finland och Sverige under 2022 har närmat sig Nato. I den svenska debatten har Aminoff redan under årtionden flaggat för ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen.

–I Finland har både debatten och analysen varit pragmatisk och saklig. Sannolikt är orsaken till den hållningen de smärtsamma erfarenheterna av krigen. I Finland har man alltid byggt sitt försvar för att man ska kunna klara sig självt. I Sverige präglades debatten länge av någon form av idealism, som saknade förankring i verkligheten. Man utgick i analysen från en naiv föreställning om att Nato automatiskt kliver in till Sveriges undsättning om vi blir anfallna, säger Aminoff.

Det är med glädje Alexis Aminoff följt med det allt tätare militära samarbetet mellan Finland och Sverige. Han ser det som logiskt att samarbetet kommer att bli ännu tätare i samband med ett medlemskap i Nato.

–Olikheterna mellan Finland och Sverige kommer att suddas ut och likheterna kommer att accentueras. Jag brukar jämföra det med två oljedroppar som flyter på vattenytan. När dropparna möts flyter de samman till en större droppe. Till exempel ser jag det som naturligt att Finland och Sverige nu som regel kan börja göra gemensamma materielanskaffningar, säger Aminoff.

I det här intensifierade samarbetet förutspår Alexis Aminoff att Nylands brigad kommer att spela en central roll.

–Man kan jämföra det med ett ishockeylag där det finns olika kedjor som alla behövs för att skapa ett framgångsrikt lag. I det här laget är Nylands brigad den första och vassaste kedjan. Jag ser att Nylands brigad kan fungera som en vägledande norm för hur vi i Sverige kan utveckla och organisera ett marint förband, säger Alexis Aminoff.