Jens Fanbäraren

Trenderna i samhället formar den nya utbildningen

När den nya utbildningen stöps om är teknologi och eget ansvar ledord. Nylands brigad samlar nu på sig erfarenheter som kan bli guld värda.

Arbetslivet genomgår nu en revolution. Inte sedan den industriella revolutionen har vårt arbetsliv förändrats så mycket som det gör nu. Drivkraften bakom förändringen är digitaliseringen som nu omformar arbetet i så gott som varenda bransch.

Gammal kunskap föråldras samtidigt snabbare än någonsin och begreppet livslångt lärande har fått en ny och ännu mer konkret innebörd.

Själva sättet att jobba förändras i samma takt. Att jobba i projekt, där olika kompetenser från olika avdelningar möts, är i dag vardagsmat på de flesta arbetsplatser.

Våra skolor har reagerat på den här snabba förändringen. Via de nya läroplanerna betonas elevernas egen aktivitet i lärprocesserna. Eleverna ses mera som deltagande subjekt och inte som passiva objekt.

Också skolorna jobbar mera projektbaserat och integrerar olika ämnen till större helheter där man studerar fenomen i stället för smalare ämnen.

De här stora trenderna genomsyrar också försvarsmaktens nya program Utbildning 2020. Nyckelorden i riktlinjerna för den nya utbildningen är modern teknologi, moduler, coachning, och ansvarstagande.

Digitaliseringen tar med Utbildning 2020 ett kraftigt språng in i beväringstiden via fler webbutbildningar, appar, videoklipp och virtuella övningar. Samtidigt betonas det individuella och det individbaserade. Trots att det stora målet fortfarande är att utbilda helheten så sker till exempel nu i den fysiska utbildningen en större del av träningen via intervallövningar, där beväringarna anpassar påfrestningen utifrån egna förutsättningar.

Mer av utbildningen ses nu också som integrerade delar av samma helhet. I stället för regelrätta marscher ordnar man dem nu som en del av transporten till exempelvis en skjutövning.

En reform blir aldrig klar bara för att den finns nedskriven till pappers.

Vill man omskriva Utbildning 2020 till ett civilt språk handlar det om ett projekttänkande där beväringarna får målsättningar och förväntas ta ett större ansvar för den egna utvecklingen. Utbildarens roll blir samtidigt mer coachande för att stödja inlärningen.

Som bäst pågår pilotfasen av den här nya utbildningen. Nylands brigad är med som en av försökskaninerna i den här testfasen. Det är bra. Hellre ligga i framkant och vara med och påverka utfallet än att passivt följa med från sidan.

Men som i alla större förändringar finns det alltid barnsjukdomar. En reform blir aldrig klar bara för att den finns nedskriven till pappers. Det inser alla kloka teoretiker. Därför bör erfarenheterna från pilotfasen få stor vikt när själva förändringen sedan skall sjösättas.

Nylands brigad har nu därför- förhoppningsvis- ett gyllene tillfälle att påverka hur hela den framtida utbildningen i praktiken kommer att se ut.