Teikaridagen 5 juli – Vasa kustjägarbataljons årsdag

Teikarikarta
På kartan syns Melansaari och Teikari som finns vid Viborgska vikens mynning.

Striderna på öarna Teikari och Melansaari i juli 1944

Finländska trupper hade i augusti 1941 återerövrat ön Teikari vid Viborgska vikens mynning. När röda armén stormade västerut i juni 1944, omorganiserades Kustartilleriregmente 22 för försvar av den helt obefästa Viborgska viken. Överbefälhavaren hade givit order om att öarna måste hållas.

Det första anfallet mot Teikari började den sista juni klockan 22.30, då Teikari utsattes för en häftig eldförberedelse med artilleri och markstridsplan, varvid den ryska förstärkta bataljonens landstigning lyckades. Försvaret började svikta och de trupper som grupperats för försvar av strandremsan drog sig tillbaka till öns norra ända. Två kompanier från fastlandet sattes in i motanfall. Deras anfall ryckte även med sig öns försvarare. När morgonen grydde var ön åter igen i finländska händer, och även ett nytt ryskt anfall hade avvärjts.

Det andra anfallet mot öarna Teikari och Melansaari började på morgonen den fjärde juli efter en lång eldförberedelse. Med hjälp av den egna reserven lyckades man ställvis tvinga fienden bakåt, men framryckningen avstannade. Då överskeppades från fastlandet tre avdelningar av kompanistyrka till ön. Ön återtogs så att den femte juli på morgonen var ön, med undantag av sydspetsen, i händerna på Kustartilleriregemente 22. En stor seger var vunnen.

Den andra striden om Teikari upphörde klockan nio den femte juli, men fienden hade en överraskning i beredskap för finländarna. Ett nytt landstigningsförsök började redan klockan tio. De tre striderna vid Teikari hade krävt sammanlagt 300 finska mäns liv, men anfallarens krafter räckte inte ända fram till kusten. Teikaris försvarare hade för sin del bidragit till avvärjningssegern vid Viborgska viken.

Vasa kustjägarbataljon värnar om kustjägartraditionerna och för med stolthet historien om striderna vid Teikari och Melansaari vidare. Därför firas Vasa kustjägarbataljons traditionsdag den 5 juli. 2019 hade det gått 75 år sedan striderna. Minnet av striderna hedrades på årsdagen genom kransnedläggning vid Teikaristenen, tal och kaffetillställning i Nylands brigad.

Varje kustjägare bör känna till dessa traditionsstrider och hämta styrka i dem för att vid behov kunna försvara våra kuster med lika stor beslutsamhet.