Toffe6

Resiliens, försvarsvilja och hemförråd

Då det sker kriser i världen och i vårt närområde påminns vi över hur sårbart samhället är. Det som sker i Ukraina i skrivande stund kunde likväl hända ett närmare grannland, men även oss. Det sätter saker i perspektiv och i viktighetsordning.

Jag skrev redan i min kolumn i Fanbäraren 4/21 om skapande av resiliens, och det är nåt vi finländare är bra på, både i och utanför kriser. Vi har en bra, fri och rättvis media som återspeglar verkligheten och som hjälper oss att skapa resiliens då vi vet vad vi kan lita på i vår oberoende nyhetsrapportering. Vi är också bra på resiliens på många andra sätt.

En sak som hör till resiliensen är också det att vi har en stark försvarsvilja i Finland. Det har påvisats i otaliga undersökningar under de föregående årtiondena. Delvis beror vår starka försvarsvilja på vår allmänna värnplikt, som gör att vi får ett starkt försvar. Delvis beror den antagligen också på vår historia och allt det våra förfäder och de som deltog i krigen fått genomgå för att försvara, så att vi idag har ett självständigt land. Denna höga försvarsvilja ökar naturligtvis kraftigt också resiliensen inom vår befolkning. 

Man kan stå ut med lite mer för det gemensamma goda, och man litar på att det gemensamma är värt att försvara. Det kan också delvis förklara finländarnas goda förhållning till coronarestriktioner och vaccinet, i jämförelse med många andra EU-länder.

En bra sak i vårt land i tider av kriser är således våra goda resiliens, men också våra förberedelser för sämre tider. Andra europeiska länder har många gånger varit avundsjuka på vårt goda arbete inom detta område. Försörjningsberedskapscentralen (FBC) gör ett gott jobb och förbereder alltid för sämre tider. Den gör ett i normala tider osynligt arbete, men direkt när det är kris syns arbetet allt tydligare. FBC har alltid ett lager med nödvändiga förnödenheter för att hålla samhället igång i krissituationer. 

Vi har också en stark frivillig sektor, både inom det frivilliga försvaret, men också inom allmän beredskap för kriser som fint utbildar våra invånare i vad som kan krävas i en kris.

Ett bra exempel är kampanjen 72-timmar (https://72timmar.fi/), där myndigheter och organisationer gjort upp rekommendationer vad som kunde behövs hemma i en krissituation t.ex. under ett strömavbrott eller ett värre oväder. Enligt kampanjen bör man i hemmen förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn i en störningssituation. På detta sätt hjälper vi att hålla igång samhället i en kris.