Undersergeant Erik Malmström

“Jag har inte ångrat en sekund”

Måndagen 6.7.2020, dagen då jag och alla andra från kontingent 2/20 gick igenom porten och påbörjade vår tjänstgöring, var en fartfylld och unik dag fylld med mycket nytt.

När jag tänker tillbaka på den dagen, lite över ett halvår senare, kommer jag speciellt bra ihåg ett par saker, varav en är första mötet med stabs- och signalkompaniets dejour som man skulle anmäla sig för när man hade anlänt till enheten. Det viktigaste jag kommer ihåg är mötet med stugkamraterna och förstås mötet med stugförmännen, som vår stuga råkade ha två av. Stugförmännen var två väldigt hjälpsamma gruppchefer och kom att bli våra guider in i det militära livet. Rekrytskedet gick väldigt snabbt eftersom vi gjorde nya saker varje dag. 

När U-skedet började hade jag valts till Ledningssystemlinjen och flyttade till Underofficersskolan. Det var väldigt spännande eftersom jag hade hört mycket “mulli-radio” om UOSK och för att man skulle in med nya människor i en ny stuga. U-skedet var väldigt intressant och givande och vi fick en grundlig och bra utbildning i vårt nya vapenslag. Under U-perioden var vi också på grundövningen där vi bland annat fick kasta handgranat och skjuta med pansarskott, KES. I slutet av perioden fick vi veta vilka av oss som hade blivit valda till underofficerskursen och jag blev glad att se att mitt namn fanns med på den listan eftersom att jag ända från början av min tjänstgöring hade varit intresserad av chefsutbildning.

Utbildningen till underofficer som elev var väldigt mångsidig, givande och krävande. Vi lärde oss om bland annat engagerat ledarskap och hur man ska fungera som gruppchef. När UOK1 började lida mot sitt slut kom Beväringskommitténs ordförande och berättade att man nu sökte en efterträdare till honom då han snart skulle hemförlovas. Jag blev intresserad av att söka till uppgiften eftersom jag tyckte att den skulle passa mig bra och för att min pappa faktiskt hade tjänstgjort i Beväringskommittén och berättat hur bra han hade trivts med sin uppgift där. Så jag skickade in en ansökan och i början av UOK2 blev jag kallad på intervju till Beväringskommittén. Jag fick snart veta att jag hade blivit vald till ny ordförande och efter att vi den 14.12.2020 blev befordrade till undersergeanter tog jag över posten den 16.12.

I nuläget fungerar jag som plutonchef för kommenderingsplutonen, som innehåller personer med specialuppgifter från både min kontingent och den nya kontingenten, dit bland annat både nya och gamla funktionärerna på Beväringskommittén och VKY (Virtuaalikoulutusympäristö) hör.

Hittills har jag trivts väldigt bra både med min tjänstgöring och med mina uppgifter. Jag har inte en sekund ångrat att jag sökte till Beväringskommittén, och jag har svårt att tänka mig att något skulle kunna ändra på det!