y4a9383-150×150

Internationellt samarbete och en arbetsfylld höst

För första gången under min tid som kommendör kunde krigsmannaeden denna sommar genomföras så att de anhöriga till dem som avlade eden kunde följa med paraden på plats i Dragsvik. Evenemanget sändes i likhet med tidigare gånger även på Yle Arenan. Paraden lyckades igen en gång fint. Då ceremonin var slut blev det helt tyst bland de cirka 2000 gästerna och de cirka 700 jägare som avlagt sin ed. Stämningen var högtidlig, rentav magisk.

Efter den korta permission som följde på eden inleddes grundövningen enligt ett sedan tidigare bekant koncept. Inlärningsresultaten var utmärkta, och man kan konstatera att rekrytutbildningen har lyckats väl och att förutsättningarna för vidareutbildning är utmärkta.  

Parallellt med eden pågick en beredskaps- och samverkansövning mellan Marinen och Förenta staternas marinkår, US Marine Corps (USMC). Övningen planerades och verkställdes snabbt. Nylands brigad förberedde kustförbandens andelar i övningen tillsammans med förberedare från Kustbrigaden. Det första skedet av övningen genomfördes i området kring Syndalen och det andra i Obbnästrakten. Samarbetet med trupperna från USMC fungerade synnerligen väl. Övningen var en utmärkt helhet, där båda parterna fick nya erfarenheter och lärde sig av varandra. USMC:s förmåga och kunnande är imponerande. Nylands brigads beväringar, reservister och personal fick många nyttiga erfarenheter och fick lära sig mycket, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även vårt kunnande står på en hög nivå.   

Hösten är fortsatt bråd i brigaden. Den internationella övningsverksamheten fortsätter och planeras som bäst. Beredskapen upprätthålls med brigadens beredskapsenhet som en del av Marinens beredskap. Inom beväringsutbildningen inleds det mest intensiva skedet, som kulminerar i sjöförsvarsövningen i slutet av året. Dessutom står brigaden värd för flera repetitionsövningar under hösten och i början av nästa år.    

Det internationella samarbetet har utgjort en del av brigadens verksamhet redan under många år. Man kan nästan säga att samarbetet med Sverige har varit en naturlig del av den dagliga verksamheten. Under det kommande (eventuella) Natomedlemskapet kommer den internationella andelen att öka ytterligare. Samarbete är en del av vardagen, och brigaden måste i framtiden kunna verka tillsammans med såväl USMC som Amf 1 på samma sätt som med Kustbrigaden eller Gardesjägarregementet.      

Även om den internationella andelen håller på att öka fortsätter brigaden att utbilda beväringar och reservister för uppgifter inom det nationella försvaret. Jag vill än en gång gratulera de nya jägarna och önska alla en intressant och motiverande vidareutbildning.  

För personalen är sommaren och den kommande hösten arbetsfylld. Situationen i Ukraina och det kommande eventuella Natomedlemskapet påverkar sannolikt motivationen i positiv riktning. Enligt den respons som erhållits på edgången har det arbete som utförs i brigaden mening och det utförs med stort hjärta.