JensBerg

Finländarnas försvarsvilja är på topp men den fysiska konditionen oroar

Det är nu rekordmånga finländare som vill delta i olika repetitionsövningar. Finländarnas psykiska förmåga är på topp, men den försämrade fysiska konditionen är ett växande bekymmer.

Finländarnas försvarsvilja har alltid varit hög. Efter att Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina ökade försvarsviljan ytterligare. Intresset för försvarsfrågor syns på många olika sätt. Huvudstaben får rekordmånga förfrågningar om intervjuer från våra medier. Antalet anmälningar till Försvarsutbildningsföreningens kurser ökade i fjol från 150 till 700 per dag. Deras skyttekurser är numera som regel fullbokade.

Rysslands anfallskrig syns också i ett ökat deltagande i olika repetitionsövningar. Huvudstaben meddelar att det har varit fler intresserade än vad de har kunnat ta emot. Försvars- och reservistorganisationerna har överlag haft svårt att svara mot den ökade efterfrågan trots att till exempel Försvarsutbildningsföreningen i fjol fördubblade sina utbildningsdagar.  

I år beordras cirka 29 500 reservister till repetitionsövningar. Utöver det kallas cirka 12 000 reservister till Försvarsmaktens frivilliga övningar. Om man jämför det här med år 2021 har antalet som beordras till olika repetitionsövningar ökat med cirka 10 000. Man kan säga att det numera ständigt är någon form av repetitionsövning på gång någonstans i Finland.

Finlands färska medlemskap i Nato fungerar sannolikt även som en morot för att delta i repetitionsövningar. Antalet internationella övningar, där även reservister deltar, ökar nu ständigt. Nu under våren deltog bland annat ett stort antal reservister från Nylands brigad i övningen Aurora 23, där trupper från 14 olika länder övade tillsammans i Sverige. För en reservist blir det hädanefter allt vanligare att öva med trupper från USA, Storbritannien och Sverige. 

Den höga försvarsviljan är givetvis en gynnsam grund för det finländska försvaret. Men samtidigt finns det orosmoln. Finländarnas fysiska kondition har överlag blivit sämre. Om man tar beväringarnas resultat i Coopertestet som en måttstock, kan man konstatera att medeltalet har sjunkit med hela 300 meter under de senaste 30 åren. Samtidigt har medelvikten på beväringarna ökat med sju kilo under samma tid. 

Soldatens funktionsförmåga består av både psyke och fysik. För att klara av en lång repetitionsövning krävs det att både huvudet och kroppen är i skick. Försvarsmakten har därför utvecklat programmet “Soldatens psyke och fysik” som strävar efter att utveckla funktionsförmågan på ett övergripande sätt. Det här programmet har nu också tagits i bruk inom reservistutbildningen. Samtidigt uppmanar Försvarsmakten, tillsammans med försvarsorganisationerna, reservisterna att upprätthålla och utveckla sin kondition.

Det kan därför vara skäl för oss alla att tänka på att en joggingtur, ett besök på gymmet eller en rask promenad kan vara en minst lika viktig försvarsgärning som att anmäla sig till en skyttekurs.