JensBerg

Fina vitsord trots pandemin

Pandemin vid Nylands brigad i januari blev en stor prövning för både beväringarna och de anställda. En analys av tiden måste göras med is i magen.

De första 18 månaderna av pandemin var relativt lugna vid Nylands brigad. Brigaden hade betydligt färre smittade än många andra truppförband i landet. Men när kontingent 1/22 ryckte in i januari skedde samma sak som i det övriga samhället: Antalet smittade sköt i höjden.

När pandemin härjade som värst var cirka 200 beväringar antingen smittade eller satta i karantänsliknande förhållanden. Den exceptionella situationen prövade alla. Dragsvik hälsostation hade händerna fulla. Utbildarna fick använda all sin kreativitet för att sköta utbildningen. Soldathemmet började packa kassar och körde ut till de isolerade beväringarna. Idrottshuset och andra byggnader gjordes blixtsnabbt om till inkvartering för de drabbade.

Det yttre trycket på Nylands brigad ökade också. Flera beväringar var naturligtvis besvikna när de under inledningen av tjänstgöringen placerades i karantänsliknande förhållanden. En del beväringar vädrade också sin besvikelse i offentligen. Det har de all rätt att göra.

Det man dock kunde ha förväntat sig var mera is i magen hos landets massmedier. Hufvudstadsbladet tog priset med den braskande rubriken: Beväringar vittnar om mardrömslika förhållanden i Dragsvik. Kommentarsfälten fylldes snabbt av andra beväringar som hade svårt att begripa vilka mardrömslika förhållanden tidningen syftade på.

Upplevelsen av tiden i det militära är högst individuell. Vissa trivs bra och andra vantrivs. Så har det alltid varit och så kommer det sannolikt att förbli. När en pandemi härjar påverkar det naturligtvis upplevelsen. 

Därför är det bra att försöka se på frågan med ett så brett perspektiv som möjligt. Ett redskap är att syna resultaten från den slutenkät beväringarna fyller i. Resultatet från den senaste slutenkäten är smickrande för Försvarsmakten. Enkäten besvarades nationellt av de beväringar som hemförlovades i september och december 2021. De här beväringarna tjänstgjorde också under pandemin, dock inte under den värsta toppen i januari 2022. 

Resultaten är dock riktgivande för “pandemitiden” i och med att många av de som svarade hade tjänstgjort på brigader som tidigare drabbats hårt av pandemin. Beväringarna gav vitsordet 4,2 av 5 möjliga när de bedömde sin tillfredsställelse med tjänstgöringstiden. Resultatet är bland de bästa någonsin i en slutenkät.  

När pandemin nu förhoppningsvis släpper sitt grepp är det trots allt skäl att noggrant utvärdera hur Nylands brigad klarade sig. Kunde man ha gjort någonting annorlunda? I varje händelse har tiden varit en nyttig påminnelse om hur verksamheten påverkas när det på riktigt råder undantagsförhållanden.