Toffe6

Den välmående 60-åringen

Jag har haft äran att leda Nylands Brigads Gille r.f. som styrelseordförande sen år 2020 och det har varit ett hedersuppdrag att få vara med och jobba med både brigaden och våra aktiva lokalavdelningar och medlemmar. 

Det har varit några omvälvande år. Det blev inte direkt en mjukstart eller på något sätt en traditionell period att vara ordförande. Det kan dock hända att alla ordförande tänker att deras period är speciellt omvälvande, men ändå skriver jag gärna lite om det som hänt de senaste åren. Första våren fick vi tacklas med Corona-pandemin och de medföljande restriktionerna på verksamheten. Eftersom vi traditionellt har varit ett gille där vi gärna samlats för möten, och mycket av verksamheten har kretsat kring evenemang där man träffas, var det förstås en stor förändring. Med glädje kunde jag ändå se hur våra medlemmar anpassade sig till den nya verkligheten och vi hade till exempel deltagarrekord på en del delegationsmöten då de fungerade på distans under pandemin Utmaningen var ändå större hos lokalavdelningarna, där mycket av verksamheten också bestod av olika besök och evenemang.

Det var många turer med olika pandemivågor som förhindrade eller försvårade mycket under de första åren. Jag är tacksam för att ha haft en aktiv styrelse som anpassade sig bra till distansmöten. Vii kunde under den tiden lägga tid på förnyelser inom förvaltningen såsom förnyande av webbsidan, digitaliseringen av Fanbäraren samt förnyelsen av medlemsregistren. Vi planerade och förde diskussioner om verksamheten inom styrelsen. Jag är också tacksam över att ha haft en aktiv delegationsordförande, och delegation, där vi också förde intressanta diskussioner på distansmöten och efteråt också på fysiska möten.

Efter att vi klarat av pandemin kom direkt följande kris då Ryssland invaderade Ukraina 24 februari 2022. Detta medförde en mycket aktivare försvarsdiskussion i landet och medförde också ett mycket större intresse för det frivilliga försvaret. Vi fick också en ström av nya medlemmar som sökte nya sätt att delta i det frivilliga försvaret. Kriget i Ukraina aktualiserade också behovet av en aktiv reserv, och Finland med sitt försvar placerades under hela världens förstoringsglas där man hyllade vårt försvar och vårt värnpliktssystem med en aktiv reserv. Det som bara tio år tidigare sågs som en föråldrad modell sågs nu som en av de bästa för att motverka Rysslands aggressioner.

Finlands väg till Nato tog äntligen också fart och Finlands Nato-medlemskap blev sanning. Detta är en stor möjlighet för Nylands brigad då det sannerligen är en av de starkaste och mest internationella truppförbanden i Finland och har en lång tradition av samarbete över nationsgränserna med Sverige.

För Gillets del var också år 2022 unikt då vi kunde ordna den första Gilledagen som är tänkt att bli ett återkommande evenemang där medlemmar ges möjlighet att bekanta sig med brigaden, men också som en möjlighet att träffa sina “milikompisar” och ordna jubileum för tjänstgöringskontingenten.

Detta är en kort genomgång av de utmaningar och förändringar Gillet stått inför de senaste åren. Med tanke på hur de har tacklats med hjälp av anpassningsförmåga är jag säker på att Gillet lever och mår bra i åtminstone 60 år till.