Ted Urho 2023_01 Anders Wikström

Chefredaktören anmäler sig till tjänst

Det är med stor glädje, mycket nyfikenhet och litet rädsla som jag inleder det ärofyllda uppdraget som chefredaktör för Fanbäraren.

På många sätt och vis påminner situationen litet om känslorna jag hade då det var dags att rycka in som rekryt vid Nylands brigad sommaren 2000. Fast proportionerna var ombytta: då var den främsta känslan nog rädsla för vad som komma skall. Snälltåget (den gamla blå modellen som hade ett diesellok) stod den måndagsförmiddagen extra länge på perrongen vid Dragsvik, eftersom de blivande rekryterna inne i kupén plötsligt rörde sig väldigt långsamt. Jag minns ännu hur konduktören till slut fick säga några uppmuntrande ord om att det nog inte är så farligt, för att få ut oss ur tåget.

Likt många andra hade jag siktet inställt på att klara av tjänstgöringen så snabbt som möjligt, för att återgå till det händelserika civila livet. Föga anade jag då att jag frivilligt skulle stanna ett år, engagera mig i reserven och en dag återvända till brigaden som chefredaktör.

Vår militärtjänstgöring bygger på ett antal måsten, som för en del av befolkningen är lagstadgade och för en del är frivilliga. Samtidigt bygger vårt moderna samhälle på tanken om individens frihet och vikten av att i allt man gör även få in en dimension av självförverkligande. I värnplikten kan dessa två hamna i konflikt. Då lönar det sig att minnas, att kollektivets välmående är en grund för individens lycka.

Den enskilde krigarens ”miliminnen” i detalj är sällan intressanta för dem som är utanför den gemensamma sfären, men de tusentals och åter tusentals individuella berättelserna som väver det kollektiva minnet av beväringstjänsten är givande att ta del av. Dessa skildringar ger oss en insikt i varför vi har värnplikt och en hög försvarsvilja i Finland: I samband med att vi lär oss hur vi bäst försvarar vårt land och vår självständighet, lär vi oss även mycket om oss själva. Och då det kommer att formas till en självständig individ är dessa insikter ovärderliga.

Och går det riktigt bra, så kanske man märker att man vill ha mer av det militära. Temat för årets första nummer av Fanbäraren är Marinen och Nylands brigad som arbetsplats. I numret ingår såväl intervjuer med nyanställda avtalssoldater som en intervju med den nya marinkommendören, konteramiral Tuomas Tiilikainen, som för Fanbärarens läsare ger en SWOT-analys gällande Östersjön. Vi får även träffa beväringar med specialuppdrag, läsa hur tjänstgöring vid Nylands brigad är en utmärkt prepkurs för kadettutbildningen samt ta del av en jämförelse mellan värnplikten idag och år 1980.