Jyri Kopare

Viljan avgör 

Rysslands anfallskrig i Ukraina har fört med sig kriget till Europa, nära oss. Ett krig, som vi ännu för ett tag sedan hade svårt att tänka oss. Medierna har konkretiserat stridernas fasor, som vi bara kan föreställa oss i vår egen vardag. 

 I verkligheten har vi dock svårt att förstå allt det lidande och all den smärta som ukrainarna tvingas uppleva i sin kamp för frihet. Försvarsviljan, vars betydelse vi har betonat i Finland under decennier, visar sin kraft då Ukraina kämpar för sin existens. 

I Finland är försvarsviljan för närvarande på en historiskt hög nivå. Av finländarna stöder 83 % ett väpnat försvar, även om resultatet skulle förfalla ovisst. Stödet för värnpliktssystemet är också det starkare än någonsin förut. Den allmänna värnplikten gör försvaret till en gemensam sak för oss alla som går vidare från generation till generation.

Försvarsviljan är i sista hand en personlig fråga. Att man upplever att någonting är värt att försvara har betydelse. Man kan anse det värt att försvara gränserna, självständigheten, friheten, samhället eller till exempel sina närstående. Viljan att försvara är inte en självklarhet, utan vi måste arbeta för att upprätthålla den – varje dag.  

I Nylands brigad har var och en som är i tjänst sin egen viktiga uppgift som en del av helheten. Man litar på var och en, och var och en är värd förtroendet. Att alla bemöts rättvist, jämlikt och sakligt utgör grunden. En gemenskap vars värderingar är i sin ordning klarar av utmaningar. 

Grunden för försvarsviljan läggs dock utanför det egentliga försvarsarbetet. Brigaden har ett omfattande stödnätverk, som tror på oss. Nätverkets vilja att stödja brigaden och samarbeta med oss är av synnerligen stor betydelse. Samarbetet visar att vi är en fast del av samhället, att vi gör saker och ting rätt och att man litar på oss. Brigaden ser till att det stöd vi får kanaliseras till dem som gör sin militärtjänst hos oss. Samtidigt ser vi det som en hedersuppgift att värna om vår truppförbandsanda, våra historiska traditioner samt den finlandssvenska kultur- och värdegrunden.  

Jag vill personligen tacka våra understödjare för det värdefulla arbete ni gjort för Nylands brigad. Jag är övertygad om att vi även i fortsättningen kan göra oss förtjänta av er tillit. Samtidigt hoppas jag att er vilja att stödja brigaden i vår uppgift består även under de kommande åren. Viljan avgör.