Granfelt-årsdag-2024-4

Traditionerna gör oss till en trupp

Nylands brigad har, i egenskap Finlands äldsta truppförband, ärorika traditioner. Brigadens rötter sträcker sig tillbaka till 1626, då konung Gustav II Adolf grundade Nylands regemente. Nylands brigad har sitt ursprung i Nylands regemente.

Idag har Nylands brigad årligen flera evenemang som värnar om traditionerna. Det viktigaste är brigadens årsdag 18.4, då man firar minnet av slaget vid Siikajoki 1808. Av striden har även vårt truppförbandskors, Siikajokikorset, fått sitt namn. Andra traditionsevenemang är kvällsfesten på självständighetsdagen, trettondagsbalen, bataljonernas årsdagar, jägardagen samt officers- och underofficersklubbarnas olika evenemang. Detta för att nämna några. 

Ett framträdande drag hos traditioner är att de inkluderar både dem som tjänstgör för tillfället och dem som tjänstgjort vid brigaden. De samlar unga och gamla, beväringar och amiraler, runt samma bord. Särskilt värdefullt är att brigadens understödjare och intressenter deltar i olika traditionsevenemang. Detta är ett tecken på att vårt arbete uppskattas och på vår ställning som en del av samhället. Man kan säga att traditionerna förenar och gör oss till någonting större än vi är.  

Brigaden har även andra traditioner. Nivåprovet i marsch- och stridsutbildning (den s.k. barettmarschen) är ett av de etablerade evenemangen. Det frivilliga provet, som mäter de militära kunskaperna och färdigheterna samt den fysiska och psykiska förmågan, finns i mångas tankar redan då de inleder tjänstgöringen. Den gröna baretten binder samman truppen och följer sin bärare såväl under beväringstiden som efter det. Nivåprovet är också ett gemensamt evenemang, som beväringar, personal och reservister kan delta i.   

Bildtext: – Foto: Benjamin Granfelt.

Nivåprovet i marsch- och stridsutbildning, barettmarschen, har under den senaste tiden varit föremål för diskussioner, där dess primära syfte har hamnat i bakgrunden. Därför tänkte jag som brigadkommendör delta och se vad provet innebär idag och hur det egna kunnandet motsvarar utmaningarna. Den totalt två dagar långa övningen var en trevlig och trygg upplevelse. Den visade också hur den utbildning man en gång fått bär ännu efter många år, eller borde man hellre säga ännu efter flera decennier. Det mest minnesvärda var att under övningens gång träffa på beväringar och reservister som såg att kommendören var med och marscherade. Detta är en del av att göra saker och ting tillsammans, som jag betonat i brigaden. En annan iakttagelse under provet var deltagarnas goda sammanhållning. Man lämnade inte sin kamrat.

Genom traditionerna lär vi oss mera om vårt fina truppförband. En trupp med god anda, där man litar på varandra och strävar efter ett gemensamt mål, utgör en resurs för kommendören.  

Nylands brigad värnar om traditionerna.