y4a9383-150×150

Nytt år, nya vindar

Året 2023 har startat fint. De nya rekryterna inledde sin tjänstgöring genast efter årsskiftet. Utbildningen är i full gång, och man övar grundläggande militära färdigheter.

Efter edgångsdagen följer brigadens grundövning. Övningens betydelse är stor med tanke på de kommande jägarnas utbildning. Senast under den lär man sig de kunskaper och färdigheter som behövs under och skapas förutsättningar för den fortsatta utbildningen.

Kontingentens utbildning har undantagsvis kunnat genomföras utan pandemins inverkan. Permissionerna och fritiden löper på normalt sätt och soldathemmet har varit i användning. 

Under de senaste två åren har en sådan här s.k. normal tjänstgöring inte varit möjlig. Den tid av ständiga förändringar, användning av munskydd eller kohortering som vi levt i är sedan länge förbi – bra så.  

Däremot är det säkerhetspolitiska läget i Europa fortsättningsvis spänt. Vår granne för krig i Ukraina. Dessutom avancerar Finlands och Sveriges Natomedlemskap inte på önskat sätt. Situationen är intressant och många saker håller på att förändras. 

Rekryternas utbildning, den repetitionsövning för kustjägarkompaniet som ordnades i början av året och den internationella planeringsövningen är ett tecken på att vårt nationella försvarssystem är i skick och att det fungerar. Året har som sagt startat bra.  

Verksamhetsåret är återigen väl planerat och förberett. Det internationella samarbetet fortsätter och repetitionsövningarna är fortsättningsvis vardag. Förhoppningsvis blir ändringarna i beväringarnas utbildning så små som möjligt detta år.

Som rubriken säger blåser det nya vindar i brigaden. Jag övergår till följande uppgift 1.3 och samtidigt får brigaden en ny kommendör. 

Jag tackar brigadens personal och beväringar för ett utmärkt arbete för en gemensam sak – försvaret av Finland. Samtidigt vill jag tacka alla som stött brigaden under denna tid. Ett särskilt tack går till Nylands Brigads Gille.

Nylands brigad är en fin trupp, och jag är ytterst glad att kunna överlåta en brigad i utmärkt skick till min efterträdare vid den parad i samband med kommendörsbytet som ordnades 27.2.

Militärt kunnande, Sammanhållning, Framåtanda!