Chefredaktör Jens Berg

Nylands brigad är kittet i Svenskfinland

Vad är Svenskfinland? Begreppet används geografiskt om de områden där vi talar svenska i Finland. Begreppet används också om någon form av mental region i vår land. Men samhällsforskaren Kjell Herberts kommer sannolikt närmast när han definierar Svenskfinland som “ett nätverk och de finlandssvenska institutionerna”.

Vilka är då de finlandssvenska institutionerna? På listan finns åtminstone Borgå stift, Åbo Akademi, Yle Vega och Nylands brigad. Listan har tidigare varit längre. En pågående trend är att de finlandssvenska institutionerna har blivit allt mera regionala. Yrkeshögskolor, mediehus och teatrar har redan en längre tid valt att satsa mera lokalt än på hela Svenskfinland. Vi har allt färre forum där de olika finlandssvenska regionerna möts.

Utvecklingen har lett till att vi finlandssvenskar har allt svårare att hitta fungerande samarbetsformer över de regionala gränserna. Vi har helt enkelt svårt att enas om den finlandssvenska centralorten ska vara Helsingfors eller Vasa – eller kanske Åbo som en kompromiss? Samarbeten mellan yrkeshögskolorna, lärarutbildningen, större digitaliseringsprojekt och samarbeten mellan mediehusen har alla stupat på ett revirtänkande och en misstro mot de andra regionerna i Svenskfinland.

Samarbetssvårigheterna bottnar i själva språket och den språkliga vardagen i de två största finlandssvenska regionerna. Huvudstadsregionen blir allt mera finsk- och tvåspråkig medan Österbotten fortsättningsvis är svensk- och tvåspråkigt. Gemensamt för bägge är internationaliseringen där engelskan vinner mark. I de här olika språkliga verkligheterna blir behoven olika.

I takt med utvecklingen har Nylands brigads roll blivit allt mer unik – och central – för att hålla ihop konstruktionen Svenskfinland. Årskull efter årskull av unga finlandssvenska män och kvinnor från hela Svenskfinland samlas, utbildas och skapar nya nätverk. De olika orterna i landet får ansikten och namn. Fördomar krossas eller får mera näring. Nylands brigad är i dag den enda institutionen där finlandssvenskar från alla hörn regelbundet samlas kring en gemensam uppgift.

Det är bland annat mot ljuset av det här som man ska se det finlandssvenska ramaskriet som uppstod när Nylands brigad var hotat för cirka tio år sedan. Sällan har det mobiliserats ett så brett stöd för en finlandssvensk institution som då. Oberoende av region reste sig folk upp och talade om vikten av “vår brigad”. Oberoende av om personen kom från Österbotten, Nyland eller Åboland.

Brigaden är därför unik inte bara beträffande den utbildning som erbjuds. Den är i dag en unik och bärande hörnsten i hela den vacklande konstruktionen Svenskfinland. Vi ska därför värna extra mycket om vår brigad.