Christoffer Hällfors

Nya vindar blåser över Gillet och Brigaden

Rubriken tyder på förändring i brigaden och Gillet och så är det visst. Brigaden fick vid årsskiftet en ny brigadkommendör.

Gillet finns till för att stödja brigaden, men för att Gillet ska må bra och kunna fullfölja sin uppgift så behövs också välvilja från brigadens sida. Vi har haft ett mycket gott samarbete med brigadkommendör Tavaila och jag önskar honom all lycka i kommande utmaningar. Styrelsen har beslutat bevilja Gillets högsta premieringsform, Gillets förtjänstmedalj nr 38 till Arvi Tavaila för det jobb han gjort brigaden och gillet till fromma.

Den andra nya vinden som blåser över Gillet är det nya medlemsregistret som nu har tagits i bruk och som förbättrar våra möjligheter att kommunicera med medlemmarna. Medlemmarna kan nu också logga in och ändra sina egna uppgifter, och jag rekommenderar alla att gå in och uppdatera sina uppgifter. Vi saknar ännu e-postadresser till en del medlemmar Genom att uppge din e-postadress kan du logga in på fanbararen.fi och läsa exklusivt material för medlemmarna. Instruktioner för det senare i denna tidning.

Jag vill också personligen öppna upp litet gällande höjningen av medlemsavgiften. Styrelsen utredde en höjning på uppdrag av förra årets höstmöte. En orsak till höjningen är att Fanbäraren blivit dyrare, både i tryck och i postning, vilket också är en av de viktigaste medlemsförmånerna för medlemmarna som vi vill trygga. För att vi då ska ha råd att kunna erbjuda den även i framtiden är vi tvungna att göra en indexjustering i medlemsavgift.

För Gillet är medlemmarna det viktigaste, och vi vill inte att någon medlem uteblir för att man upplever att avgiften är för hög, men för att fortfarande kunna erbjuda tidningen Fanbäraren och kunna stöda brigaden kände höstmötet sig tvunget att höja medlemsavgiften.

Enligt verksamhetsplanen så kommer vi under år 2021 försöka ordna ett nytt koncept med Gilledagen, där vi i april försöker ordna en dag på brigaden där man har möjlighet att besöka brigaden men också till exempel träffa militärkompisar från den egna kontingenten. Mer information om detta kommer till vår hemsida och sänds ut per e-post.

Gällande verksamheten är vi fortfarande mycket lyhörda och hör gärna vad medlemmarna vill, så det är bara att vara i kontakt.