Jens Fanbäraren

Marschen mot baretten kan föra en långt i livet

Kustjägarutbildningen är ett starkt och tidlöst varumärke. Den lyckade dramaturgin ger många beväringar en välbehövlig dos av självförtroende.

Det var då ett av de stoltaste ögonblicken i livet. Att få bära den för första gången. Att få kliva av bussen och visa vad man hade åstadkommit. Att få känna blickarna eller åtminstone tro sig känna blickarna från de förbipasserande. Att veta att man hade uppfyllt de tuffa kraven. Att som sista utmaning ha klarat barettmarschen. Att känna sig som en av de utvalda som gått igenom en av de tuffaste utbildningarna. 

Den gröna baretten kändes då som någonting mer värdefullt än studentmössan.

På den här punkten verkar få saker att ha förändrats på 30 år. Samma strävan, samma resa och samma stolthet finns kvar. Att visa för sig själv och för omgivningen att man åstadkommit något utöver det vanliga. 

Kraven är tuffa. Du ska ligga i framkant i löpning, du ska klara testet i muskelkondition, du ska fixa simningen och skyttet. Och du ska framför allt framgångsrikt ha genomfört den mytomspunna barettmarschen.

Om man omskriver kustjägarutbildningen och den gröna baretten till varumärken så är de lika tidlösa som Harley Davidson, Ferrari och Anfield Road. Det finns något som är svårt att förklara, men något som lockar. Nylands brigad har ett verkligt trumfkort på hand.

Beväringstiden infaller under ett livsskede som kantas av många frågetecken för de flesta. Vad ska jag börja studera? Kommer det att finnas ett arbete för mig? Var ska jag månne bo nästa år? Frågorna är stora och kan just då kännas som avgörande för hela det kommande livet som vuxen.

Svaren på frågorna är sällan självklara. För många ligger en examen, en egen bostad, en familj och en fast arbetsplats långt fram i tiden. Det kan vara svårt att konkretisera. Det är ofta som att sikta på ett rörligt mål.

I det här skedet av livet kan en konkret och tuff utmaning fungera som exakt den rätta motvikten. En utmaning som dessutom följer den klassiska dramaturgin. En målsättning som utmålas som synnerligen tuff. Sedan följer en resa kantad av strapatser och utmaningar. Och så hägrar målet. Klimaxet är den gröna baretten, som blir det konkreta beviset på att man slutfört något som kändes svårt att uppnå.

I sloganen “En gång kustjägare, alltid kustjägare” finns många dimensioner. En dimension sträcker sig bortom det rent militära. Den handlar om att i ett kritiskt livsskede få en chans att övervinna sig själv.

Det ger en känsla och ett självförtroende som för många gör det lättare att ta itu med de utmaningar som väntar efter hemförlovningen.