Christoffer Hällfors

HX-projektet – inte endast en jaktplansaffär

Finlands nuvarande jaktplan, dvs. Hornetplanen, tas ur drift senast 2030. HX-projektet har startats för att de nuvarande jaktplanen ska kunna ersättas med nya. Detta har vi också kunnat läsa i Fanbäraren nummer 4/2020. HX-projektet håller dock nu på att lida mot sitt slut, och under hösten väntas ett förslag på vilket jaktplan som Finland köper.

Flygentusiasterna fick njuta en fredag i början av augusti i Brunnsparken i Helsingfors då det ordnades en flygshow, där största delen av jaktplanstillverkarna som är med i HX visade upp sina jaktplan. Gillet var också med på ett hörn då Saab bjöd in delegationen till sin avdelning för att berätta om Saab Gripen och vad deras nya jaktplan har för kapacitet samt hur den utvecklas i framtiden.

Delegationen har också tidigare haft nöjet att ta del av presentationer av både Saab och Hornet på sina möten. Beslutet kommer inte att vara lätt för beslutsfattarna. Beslutet har långtgående följder då det jaktplan som väljs kommer att vara i användning ända in på 2060-talet och är en livsviktig del av vårt lands försvar. Det nya jaktplanet måste vara minst på samma nivå som motståndarens för att det ska betjäna det finska försvaret.

Det är flera jaktplan med på slutrakan som alla har sina fördelar och nackdelar. Vi får ändå inte heller i detta sammanhang glömma att beslutet  inte endast är ett enskilt anskaffningsbeslut om jaktplan, utan hur vi väljer i detta skede kommer att ha säkerhets- och utrikespolitiska implikationer.

Gillet som en aktiv Norden-vän, då Nylands brigad är ett av de främsta truppförbanden som samarbetar med svenska truppförband, och som också har en lokalavdelning i Sverige, ser naturliga fördelar i att samarbeta med Saab, som också står Gillet nära. Här ser vi naturligtvis de fördelar det finns med ett gemensamt försvar och en gemensam försvarsindustri inom Norden.

Det som ändå är säkert är att de som deltagit i HX-processen nog är nöjda med själva processen. Vi kan vara stolta över att Finland på ett proffsigt sätt öppet och rättvist har kunnat värdera de olika jaktplanen och på ett bra sätt på förhand också kunnat sätta upp de krav som Finlands försvar har på de nya jaktplanen. 

Därmed tror jag att vilket jaktplan det än blir kommer vi att ha en bra efterträdare för Hornet samt en stark kapacitet att försvara vårt luftrum tillsammans med den nya generationens vapensystem som behövs för framtidens försvar.