Jens Berg

Försvarsmakten får med beröm godkänt

Försvarsmaktens hantering av coronapandemin har uppmärksammats även i det civila. Många företag har nu kopierat Försvarsmaktens modell. Beväringarnas egen utvärdering bjöd på häpnadsväckande resultat.

Att Försvarsmakten är expert på beredskap och på att snabbt reagera på en förändrad terräng har vi fått ytterligare bevis för i år. När coronapandemin landsteg reagerade man omedelbart och resolut. Man delade in beväringarna i tre grupper: En grupp ute i fält, en grupp i garnisonen och en grupp på permission. Rytmen har varierat mellan en till två veckor i varje grupp. Tack vare det här arrangemanget i kombination med rigorösa hygieninsatser har brigaderna hittills skonats från större virusutbrott. Nylands brigad tillhör de brigader som bäst har klarat av coronakrisen.

I och med att året har varit ett av de mest exceptionella i fredstid så var det med spänning vi inväntade beväringarnas respons på sin tid i det militära. När varje kontingent hemförlovas görs en omfattande enkät där beväringarna får utvärdera både sin inställning till Försvarsmakten och den egna tiden som beväring på en skala från 1 till 5. Responsen från den första “coronakontingenten”, som hemförlovades i juni, visade sig vara häpnadsväckande god. 

Vitsordet för både försvarsviljan och helhetsbedömningen av beväringstiden låg på berömliga och rekordhöga 4,3.

För ett år sedan var vitsordet 4,2. Också utvärderingen av förmännen gav utomordentliga resultat. Stampersonalen fick 4,4, aspiranterna 4,2 och gruppcheferna 4,0 i vitsord. För både stampersonalen och gruppcheferna var det en förbättring i jämförelse med fjolåret, medan utvärderingen av aspiranterna låg på samma höga nivå.

Det som gör resultaten ännu mer imponerande är att det samtidigt fungerar som en första fingervisning om det nya utbildningssystemet Utbildning 2020. Redan i fjol var Nylands brigad med om pilotfasen av den nya utbildningen, men i år har den rullats ut på bred front i hela landet.

I och med Utbildning 2020 förändrades mycket. Rekryttiden förkortades från åtta veckor till sex. Utbildningen i psykisk, social och etisk förmåga kopplades ihop med annan utbildning. En del av den fysiska utbildningen integrerades med exempelvis förflyttningar av trupperna. Mer teknologi togs i bruk i form av mera mikrofilmer, interaktiva videon och simulatorer för bland annat skytteövningar. Utbildarna skulle samtidigt ta ett mera coachande grepp och jobba i tydligare moduler. Utbildningen satte också mera fokus på individen och krigarens egna förutsättningar. 

Att sjösätta en helt ny utbildning samtidigt som en pandemi rasar är minst sagt utmanande. Att sedan ro det hela i land med rekordhöga vitsord är en bedrift utöver det normala.