JensBerg

Ett medlemskap i Nato skapar nya möjligheter för Nylands brigad

Nylands brigad är en finländsk föregångare i internationellt samarbete. När Finland nu närmar sig ett medlemskap i Nato riktas därför många blickar mot Dragsvik.

Redan för drygt 20 år sedan började man vid Nylands brigad skissa på ett amfibiskt samarbete med Sverige. Anders Gardberg, Juha Vauhkonen och Kjell Törner satte sig då ned med sina svenska kollegor och skapade den banbrytande svensk-finska amfibietruppen (SFATU). Efter det har ett tätt samarbete med Amfibieregementet i Sverige varit en självklar och naturlig del av verksamheten vid Nylands brigad.

Nylands brigad skrev också ett stycke finländsk militärhistoria när man agerade värd för vissa delmoment i storövningen BALTOPS 2016. Över 600 man från USA, Sverige, Finland, Holland, Storbritannien, Tyskland och Italien deltog då i övningen i Syndalen. Övningen blev den första stora internationella övningen för amfibiestyrkor i vårt land.

När Finland nu närmar sig ett medlemskap i Nato står Nylands brigads erfarenheter av internationellt samarbete högt i kurs. I arbetet med det här numret av Fanbäraren har vi talat med två experter på internationellt försvarssamarbete. Bägge förutspår att Nylands brigads internationella roll kommer att stärkas tack vare medlemskapet i försvarsalliansen.

Brigadens tidigare kommendör Kjell Törner bedömer att utbytet av utbildare mellan Nylands brigad och Amfibieregementet kommer att trappas upp tack vare ett medlemskap i Nato. På lite längre sikt ser han även möjligheter till en gemensam finsk-svensk ATU-beredskapsenhet som kunde fungera på daglig basis.

Den kända svenska försvarsstrategen Joakim Paasikivi betonar att behovet av specialkompetenser kommer att vara stort i Nato. I och med att Nylands brigad är specialiserat på utmanande uppdrag i skärgården, dessutom i krävande väderförhållanden, kan trupperna användas flexibelt i försvarsalliansen. Han ser att Nylands brigad och de svenska amfibiestyrkorna också kan integreras med motsvarigheterna i Storbritannien och Holland för att skapa ännu mera slagkraft.

Nylands brigad beskrivs internationellt som brigaden med ena foten i vattnet och den andra foten på land. Den här unika förmågan gör brigaden till en eftertraktad samarbetspartner i försvarsalliansen. Samtidigt är det även värt att understryka att alla former av internationella samarbeten är tidskrävande. Att skapa nya gränsöverskridande system kräver en hel del administrativa arrangemang. Ett medlemskap i Nato suddar inte ut de här utmaningarna, trots att ett medlemskap skapar fler möjligheter.

För Finlands del kommer ett medlemskap inledningsvis att leda till att vi måste skicka ut kunnig personal till de centrala staberna i USA och Europa. I jakten på de här nyckelpersonerna kommer Huvudstaben garanterat att rikta blickarna mot personer som har erfarenhet av internationellt samarbete. Räkna med att vi kommer att få se många personer med en bakgrund vid Nylands brigad på de här posterna.