Christoffer Hällfors

Ett land värt att försvara

Eftersom ordförandes hälsning ligger under rubriken opinion så skriver jag undantagsvis lite opinion.

Jag har under de senaste dagarna varit med om något omvälvande då min dotter, vårt första barn föddes och jag via det fått uppleva den goda mödravården, familjerådgivningen och sjukvården vi har i detta land. Det är ett unikt system i internationellt perspektiv och något som vi ska vara ytterst stolta över. Denna service är något som jag tror att inte skulle finnas ifall vi inte vore ett självständigt land, utan vår historia.

En viktig stöttepelare för vårt självständiga land är försvaret och försvarsviljan. Jag tror att alla läsare förstår realiteten i att vi är ett litet land med en begränsad försvarsbudget, som används på det mest optimala sättet, men som antagligen inte ensamt skulle räcka i en situation ifall vi hamnade i ett modernt krig. Det som då är viktigt är att det finns en resiliens bland befolkningen samt att det finns en stark försvarsvilja. När det gäller resiliensen bland befolkningen så vilar den ganska långt på den goda utbildningen. Man lär sig tidigt i grundskolan att kritiskt läsa innehåll och kunna förstå vad som är rätt och fel, men man lär sig också hur man kan uthärda kriser. Detta är viktigt i dagens hybridhot.

Det som skapar en stark försvarsvilja är att befolkningen känner att det finns något värt att försvara.

Jag tror att familjen är ett av de viktigaste man kan försvara, och då kommer vi tillbaka till den fina social- och hälsovård vi har i detta nordiska välfärdssamhälle. Det är något som jag tror att majoriteten av våra medborgare anser som viktigt. När man pratar om försvarsvilja i vissa kretsar så kommer man lätt in på frågan varför det är viktigt att vi måste skydda våra gränser med vapen, men det är ju våra värderingar och värden som vi försvarar och de är minsann värda att försvara!

För ungefär en månad sedan fanns det också en bra anledning att igen vara stolt över vår brigad då man kunde följa med krigsmannaedgången via Svenska Yle. Under de rådande omständigheterna kunde det inte ordnas traditionell edgång, dit anhöriga har möjlighet att komma, men det funkade mycket bra att sända evenemanget från Dragsvik. Det inger hopp om att försvarsviljan är stor då edgången hittills har setts nästan 20 000 gånger via Arenan. 

Det var också fint att brigaden kunde anpassa sig till de nya omständigheterna, och det är det som kännetecknar Nylands brigad – man anpassar sig enligt situationen.