JensBerg

En satsning på våra avtalssoldater är en investering för framtiden

Varje år anställs cirka 20 avtalssoldater vid Nylands brigad. De flesta av dem fortsätter i Dragsvik direkt efter att beväringstjänsten är avslutad. De här personerna är sannolikt våra framtida yrkesofficerare. Tillräckliga resurser för handledningen av dem är samtidigt en investering i vårt framtida försvar. 

Om man enbart ser till statistiken är en beväring vid Nylands brigad en svenskspråkig man från Österbotten som tjänstgör i 347 dygn. I det här numret av Fanbäraren har vi fokus på beväringen. Vi presenterar bland annat statistik över hur beväringarna i Nylands brigad fördelar sig utifrån hemort, språk, kön och längden på tjänstgöringen. Vi berättar också om hur många som avbryter sin tjänstgöring och vilka orsakerna till det är.

Men statistik är bara en del av sanningen. Statistiken berättar ingenting om hur de olika beväringarna upplever sin tid vid Nylands brigad. Varför vantrivs vissa medan andra stortrivs?

Den grupp som sällan lyfts fram är de beväringar som trivs så bra att de väljer att stanna i Dragsvik efter att tjänstgöringen är avklarad. En del stannar kvar som kockar, andra som chaufförer och vissa söker jobb inom sjukvården i Dragsvik. Men de flesta som stannar kvar för att jobba vid brigaden är avtalssoldaterna och de tillfälliga utbildarna på enheterna.

Varje år anställer Nylands brigad cirka tjugo avtalssoldater varav de flesta börjar jobba genast efter att beväringstjänsten är avklarad. Motiven till att söka jobb som avtalssoldat är många. Vissa ser det som vilket sommarjobb som helst. Vissa planerar att söka till polisyrkeshögskolan eller till gränsbevakningsväsendet och ser jobbet som en merit för kommande studier. Men den största delen av avtalssoldaterna överväger en yrkeskarriär antingen som yrkesofficer eller som underofficer.

Det finns ett stort behov av officerare i allmänhet och av svenskspråkiga officerare i synnerhet. Just nu finns det flera lediga tjänster vid Nylands brigad som kunde fyllas med svenskspråkiga officerare. Också regionalbyråerna behöver svenskspråkig personal för att kunna trygga service och uppbåd på svenska. I det täta militära samarbetet med Sverige är kunskaper i svenska också en fördel. Att välja det militära som yrke garanterar i det närmaste en säker anställning.

Gruppen som fortsätter jobba vid Nylands brigad efter tjänstgöringen är med andra ord en viktig resurs med tanke på både Försvarsmaktens och Nylands brigads framtid. Ju fler av de här personerna som sedan söker sig till Försvarshögskolan för att studera militärvetenskaper desto bättre är det för Nylands brigad i förlängningen.

Men för att kunna anställa de nya avtalssoldaterna krävs det resurser och tillräckligt med stamanställda på brigaderna. En avtalssoldat behöver stöd och handledning för att lära sig jobbet. Det betyder i klartext att det inledningsvis binder resurser. En satsning på tillräckliga resurser för att vägleda de färska avtalssoldaterna är en nödvändig investering i vårt framtida försvar.